E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Festival Borštnikovo srečanje ‒ prostovoljstvo

Na pobudo gospe Alje Predan, umetniške direktorice Festivala Borštnikovo srečanje, in gospoda dekana red. prof. dr Marka Jesenška so od leta 2010 pritegnjeni k sodelovanju pri Festivalu Borštnikovo srečanje tudi študenti Filozofske fakultete. Večina jih prihaja z Oddelke za prevodoslovje, in sicer prav zaradi prevajalskih in tolmaških znanj (sprejem tujih gostov, pomoč pri novinarskih konferencah, pri mednarodnem simpoziju, mednarodni konferenci, otvoritvi, vsakodnevnih biltenih, v katere tudi prispevajo ocene, poročila ...). Delo koordinira doc. dr. Alenka Valh Lopert, predsednica Slavističnega društva Maribor. Sodelovanje je redno omenjeno tudi na odprtju, v almanahu FBS, v biltenih, na sklepni slovesnosti in v medijih.


Pri Festivalu Borštnikovo srečanje sem sodelovala z gospo Branko Nikl. Moja osrednja naloga (in naloga drugih prostovoljk, ki so bile v skupini gospe Branke Nikl) med festivalom je bila predvsem, da sem sprejemala tuje gledališke skupine (že pred prihodom skupin smo prostovoljke pripravile promocijske vrečke), med postavljanjem scene sem bila v gledališču, da sem pomagala pri sporazumevanju med tehniki SNG Maribor in tehniki tuje gledališke skupine (v angleščini oz. odvisno od skupine). V gledališču sem običajno pomagala tako dolgo, dokler so me potrebovali (nekatere gledališke skupine, npr. iz Zagreba niso prav dosti potrebovale moje pomoči, saj so se lahko tehniki posvetovali brez moje pomoči, medtem ko sem bila pri skupini Poljakov prisotna skoraj ves čas), obiskala sem predstave gostujočih skupin, ki sem jih prevzela (prostovoljke smo si skupine razdelile tudi na osnovi tega, od kod so in v katerem jeziku smo se lahko sporazumevali), po predstavi je bil manjši sprejem, kjer smo lahko tudi poklepetali s skupino o predstavi in se spoznali, po želji se je druženje nadaljevalo. Dan po predstavi je sledil pogovor, kjer je lahko občinstvo igralce in režiserja spraševalo o stvareh, ki so jih doživeli/občutili med predstavo. Dolžnost prostovoljk je bila tudi, da smo se poslovile od gostujoče skupine. To je bila okvirna naloga prostovoljk, ki študiramo prevodoslovje. Če so nas potrebovali, smo vskočile tudi drugje: letos, na primer, smo tudi pričakale prejšnje prejemnike Borštnikovega prstana, ki so prišli v Maribor, jim izročile promocijske vrečke in jim ponudile pomoč, če bi jo potrebovali.

V okviru Borštnikovega festivala sem tudi prevedla ameriško dramo Three Other Sisters, ki so jo uprizorili kot otvoritveno dramo Borštnikovega festivala.

Neža Gajšek, prostovoljka na FBS