Mobilni dostop | E-pošta | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Praktično usposabljanje

V okviru praktičnega usposabljanja oziroma študijske prakse magistrskega programa Oddelka za prevodoslovje se študenti srečajo z realnimi prevodnimi naročili in tolmaškimi situacijami. Študenti pridobijo znanja in izkušnje pri sodelovanju z naročniki in kolegi, delom v realnih okoljih in okoliščinah ter zagotavljanjem kakovostne prevajalske ali tolmaške storitve. 

Praktično usposabljanje prevajalcev ali prevajalska praksa poteka bodisi po elektronski pošti bodisi na lokaciji pogodbenega partnerja v Sloveniji ali tujini. Študenti na podlagi uvodnega pogovora bodisi sami navežejo stik z ustanovo, pri kateri bodo opravljali študijsko prakso, ter vodijo tudi vse poznejše dogovarjanje z ustanovo, bodisi jim pri tem pomaga koordinator. Z naročnikom se načeloma samostojno dogovorijo o prevodnem naročilu in rokih. Med prakso se seznanijo s strokovnimi in tehničnimi zahtevami prevoda, uporabljajo prevajalska orodja in samostojno iščejo informacijske vire, ki jih potrebujejo. Koordinator in/ali mentorji, ki jih določi ustanova, jim pri tem pomagajo in jih vodijo, da pravočasno oddajo kakovosten prevod v skladu pričakovanji naročnika.

Praktično usposabljanje tolmačev ali tolmaška praksa poteka bodisi na lokaciji pogodbenega partnerja v Sloveniji ali tujini ali na lokaciji dogodka, kjer je tolmačenje potrebno. Koordinator tolmaške prakse naveže stik z ustanovo oziroma podjetjem, kjer študenti opravljajo študijsko prakso in pomaga študentom pri pridobivanju gradiva za pripravo na tolmaški dogodek. Študenti se nato samostojno ali po potrebi s koordinatorjem skupaj pripravijo na tolmaški dogodek. Med tolmaško prakso se seznanijo s simultanim, konsekutivnim ali šepetanim tolmačenjem, s strokovnimi zahtevami tolmačenja, s kodeksom poklicne etike, s komunikacijo z naročnikom ter s poslovnim protokolom in bontonom. Koordinator študentom pri tem pomaga in jih vodi skozi tolmaški dogodek.

Študenti za opravljene obveznosti v okviru študijske prakse praviloma ne prejmejo plačila. Ob koncu praktičnega usposabljanja pridobijo potrdilo ustanove o opravljeni praksi z oceno ter opisom opravljenega dela in nalog. Potrdila so pomembna referenca pri iskanju zaposlitve v prihodnosti in pričajo o pridobljenih znanjih in izkušnjah.

Pogodbeni partnerji Oddelka pri izvajanju prevajalske prakse v letošnjem letu so:
‒ Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Sektor za prevajanje
Iolar, ponudniki prevajalskih storitev,
‒ Elia, Evropsko združenje ponudnikov jezikovnih storitev, v okviru svojega programa Elia Exchange,
‒ Firis razvojni inženiring socialnega varstva, d. o. o., Firis Imperl, d. o. o.,
‒ Radiotelevizija Slovenije, Regionalni center Maribor,
‒ Radiotelevizija Slovenije, TV-studio Lendava,
‒ Društvo za razvoj humanistike Zofijini ljubimci,
‒ Društvo SKAM - Skupnost katoliške mladine.