E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Praktično usposabljanje

V okviru praktičnega usposabljanja oziroma študijske prakse magistrskega programa Oddelka za prevodoslovje se študenti srečajo z realnimi prevodnimi naročili (prevajalska praksa) in tolmaškimi situacijami (tolmaška praksa). Študenti pridobijo znanja in izkušnje pri sodelovanju z naročniki in kolegi, delom v realnih okoljih in okoliščinah ter zagotavljanjem kakovostne prevajalske ali tolmaške storitve.
Praktično usposabljanje prevajalcev ali prevajalska praksa poteka bodisi po elektronski pošti bodisi na lokaciji pogodbenega partnerja v Sloveniji ali tujini. Študenti na podlagi uvodnega pogovora sami navežejo stik z ustanovo, pri kateri bodo opravljali študijsko prakso, ter z njo vodijo tudi vse poznejše dogovarjanje o praksi ali jim pri tem pomaga koordinator. Z naročnikom se načeloma samostojno dogovorijo o prevodnem naročilu in rokih. Med prakso se seznanijo s strokovnimi in tehničnimi zahtevami prevoda, uporabljajo prevajalska orodja in samostojno iščejo potrebne informacijske vire. Koordinator in/ali mentorji, ki jih določi ustanova, jim pri tem pomagajo in jih vodijo, da pravočasno oddajo kakovosten prevod v skladu pričakovanji naročnika.
Praktično usposabljanje tolmačev ali tolmaška praksa poteka bodisi na lokaciji pogodbenega partnerja v Sloveniji ali tujini ali na lokaciji dogodka, kjer je tolmačenje potrebno. Koordinator tolmaške prakse naveže stik z ustanovo oziroma podjetjem, kjer študenti opravljajo študijsko prakso, in pomaga študentom pri pridobivanju gradiva za pripravo na tolmaški dogodek. Študenti se nato samostojno ali po potrebi s koordinatorjem skupaj pripravijo na tolmaški dogodek. Med tolmaško prakso se seznanijo s simultanim, konsekutivnim ali šepetanim tolmačenjem, s strokovnimi zahtevami tolmačenja, s kodeksom poklicne etike, s komunikacijo z naročnikom ter s poslovnim protokolom in bontonom. Koordinator študentom pri tem pomaga in jih vodi skozi tolmaški dogodek.
Študenti za opravljene obveznosti v okviru študijske prakse praviloma ne prejmejo plačila. Ob koncu praktičnega usposabljanja pridobijo potrdilo ustanove o opravljeni praksi z oceno ter poročajo o opravljenem delu in nalogah. Potrdila so pomembna referenca pri iskanju zaposlitve v prihodnosti in pričajo o pridobljenih znanjih in izkušnjah.
Pogodbeni partnerji Oddelka pri izvajanju prevajalske prakse v letošnjem letu so:

Društvo za razvoj humanistike Zofijini ljubimci
Društvo slovensko-avstrijsko prijateljstvo
Firis razvojni inženiring socialnega varstva, d. o. o.
Iolar, ponudniki prevajalskih storitev
IZUM - Institut informacijskih znanosti, Maribor
Kmetijsko-gozdarski zavod Murska Sobota
Občina Sveta Trojica v Slovenskih Goricah
Preteks, d. o. o.
PRETOLM, tolmačenje in prevajanje, Zmago Pavličič s.p.
Radiotelevizija Slovenije, TV-studio Lendava
Radiotelevizija Slovenije, Regionalni center Maribor
UGM Maribor
Virs d.o.o.

Študenti lahko samostojno navežejo stik z novimi potencialnimi partnerji, s katerimi Oddelek za prevodoslovje nato sklene sporazum o opravljanju praktičnega usposabljanja.