E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Načrt za izvajanje tolmaške prakse za študijsko leto 2020/21

Na enopredmetnem drugostopenjskem študijskem programu Prevajanje in tolmačenje se tolmaška praksa izvaja v prvem in drugem letniku, in sicer:

1. letnik, učni enoti Tolmaška praksa I/1 in Tolmaška praksa I/2 v drugem (letnem) semestru;
2. letnik, učni enoti Tolmaška praksa II/1 in Tolmaška praksa II/2 v tretjem (zimskem) semestru.

Koordinatorja:
doc. dr. Simon Zupan
lekt. dr. phil. Aleksandra Nuč

Vse štiri učne enote, od katerih obsega vsaka po 3 ECTS, opravljajo študenti, ki so vpisani na študijsko smer Tolmačenje/Tolmačenje, in tako skupno pridobijo 12 ECTS, medtem ko študenti z vezavo Prevajanje/Tolmačenje v vsakem semestru opravljajo zgolj prakso pri eni učni enoti in skupno pridobijo 6 ECTS.

Natančnejše informacije o učnih vsebinah učnih enot Tolmaška praksa I/1, Tolmaška praksa I/2, Tolmaška praksa II/1, Tolmaška praksa II/2 so razvidne iz učnih načrtov.

Redne aktivnosti, predvidene za študijsko leto 2020/21:

Mesec Aktivnost
september 2020 Pogovori s koordinatorji prakse na partnerskih ustanovah, pregled sklenjenih sporazumov, sklenitev morebitnih sporazumov o podaljšanju ali novih sporazumov.
oktober 2020 Obvestilo študentom drugega letnika na Moodlu o morebitnih novostih pri izvajanju prakse, koordinatorja pripravita srečanje, na katerem študente seznanita z že dogovorjenimi termini za opravljanje prakse.
oktober 2020 do januar 2021 Opravljanje predvidenih aktivnosti: Študenti drugega letnika ob pomoči koordinatorjev obiskujejo dogodke, na katerih sami tolmačijo v nemi kabini, ali dogodke, kjer spremljajo delo profesionalnega tolmača. Na dogodkih se pogovorijo z organizatorjem in s tolmačem, spremlja jih oddelčni koordinator. Izvedba dogodkov je odvisna od razmer in morebitnih omejitev (ukrepov).
december 2020 Uvodno srečanje pred začetkom izvajanja prevajalske prakse za študente prvega letnika; koordinatorja jima predstavita predmet na Moodlu in formalne vidike izvajanja prakse (vodenje dnevnika, shranjevanje dokumentacije na Moodle, nabor potencialnih partnerjev, posebne zahteve posameznega partnerja ipd.). Na srečanje so vabljeni tudi študenti drugih letnikov. Obveščanje o novostih in ad hoc aktivnostih, prireditvah ipd., kar sicer poteka tudi preko foruma na Moodlu.
januar do februar 2021 Izpitno obdobje. Študenti, ki so teden dni pred izpitnim rokom opravili zahtevane aktivnosti in oddali vso potrebno dokumentacijo, se prijavijo na izpitni rok. Koordinatorja pregledata dokumentacijo in študente v tednu pred izpitom povabita na evalvacijske pogovore.
februar do junij 2021 Opravljanje predvidenih aktivnosti: Študenti prvega letnika ob pomoči koordinatorjev obiskujejo dogodke, na katerih sami tolmačijo v nemi kabini, ali dogodke, kjer spremljajo delo profesionalnega tolmača. Na dogodkih se pogovorijo z organizatorjem in s tolmačem, spremlja jih oddelčni koordinator. Študenti sodelujejo pri pripravah na oddelčno vadbeno konferenco.
junij do julij 2021
september 2021
Izpitno obdobje. Študenti, ki so teden dni pred izpitnim rokom opravili zahtevane aktivnosti in oddali vso potrebno dokumentacijo, se prijavijo na izpitni rok. Koordinatorici pregledata dokumentacijo in študente v tednu pred izpitom povabita na evalvacijske pogovore.

Enkratne aktivnosti, predvidene za študijsko leto 2020/21:

Mesec Aktivnost
september 2020 Simultano tolmačenje dogodka ob Dnevu Univerze.
oktober 2020 Konsekutivno tolmačenje na krajšem vodenju po razstavi v UGM v Mariboru. Tolmačenje poteka v spremstvu študentov tolmačenja prvega letnika študijskega programa Prevajanje in tolmačenje.
november 2020 Dvodnevno simultano tolmačenje (nema kabina) na dogodku Zadravčevo-Erjavčevi dnevi. Delavnica je odvisna od razmer in morebitnih omejitev (ukrepov).
november 2020 Spremljanje dela profesionalnega tolmača na trodnevnem seminarju o organizaciji dela v domovih za starejše. Študenti se s tolmačem pogovorijo o procesu tolmačenja, med seminarjem pa vadijo tehniko zapisovanja in šepetanega tolmačenja. Opravijo tudi pogovore z naročnikom tolmačenja v zvezi s komunikacijo z naročnikom. Izvedba seminarja je odvisna od razmer in morebitnih omejitev (ukrepov).
november 2020 Spremljanje profesionalnega tolmača na dvodnevnem seminarju o upravljanju konfliktov. Študenti se s tolmačem pogovorijo o procesu tolmačenja, med seminarjem pa vadijo tehniko zapisovanja in šepetanega tolmačenja. Opravijo tudi pogovore z naročnikom tolmačenja v zvezi s komunikacijo z naročnikom. Izvedba seminarja je odvisna od razmer in morebitnih omejitev (ukrepov).
oktober 2020 do januar 2021 Koordinatorja prakse bosta pri predmetu Tolmaška praksa na Moodlu shranila posnetke konferenc in pogovorov, ki jih bodo študenti simultano in konsekutivno tolmačili. Po oddaji posnetkov bosta koordinatorja opravila s študenti evalvacijski pogovor o tolmačenju.
marec do junij 2021 Zaradi trenutne situacije se ni bilo mogoče dogovoriti za sodelovanje na dogodkih v letu 2021. O novicah, aktivnosti in prireditvah bodo študenti obveščeni preko foruma na Moodlu.
februar do junij 2021 Koordinatorja prakse bosta pri predmetu Tolmaška praksa na Moodlu shranila posnetke konferenc in pogovorov, ki jih bodo študenti simultano in konsekutivno tolmačili. Po oddaji posnetkov bosta koordinatorja opravila s študenti evalvacijski pogovor o tolmačenju.