E-pošta - zaposleni | | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Načrt za izvajanje tolmaške prakse za študijsko leto 2019/20

Na enopredmetnem drugostopenjskem študijskem programu Prevajanje in tolmačenje se tolmaška praksa izvaja v prvem in drugem letniku, in sicer:

1. letnik, učni enoti Tolmaška praksa I/1 in Tolmaška praksa I/2 v drugem (letnem) semestru;
2. letnik, učni enoti Tolmaška praksa II/1 in Tolmaška praksa II/2 v tretjem (zimskem) semestru.

Koordinatorja:
doc. dr. Simon Zupan
lekt. dr. Aleksandra Nuč

Vse štiri učne enote, od katerih obsega vsaka po 3 ECTS, opravljajo študenti, ki so vpisani na študijsko smer Tolmačenje/Tolmačenje in tako skupno pridobijo 12 ECTS, medtem ko študenti z vezavo Prevajanje/Tolmačenje v vsakem semestru opravljajo zgolj prakso pri eni učni enoti in skupno pridobijo 6 ECTS.

Natančnejše informacije o učnih vsebinah učnih enot Tolmaška praksa I/1, Tolmaška praksa I/2, Tolmaška praksa II/1, Tolmaška praksa II/2 so razvidne iz učnih načrtov.

Redne aktivnosti, predvidene za študijsko leto 2019/20:

Mesec Aktivnost
september 2019 Pogovori s koordinatorji prakse na partnerskih ustanovah, pregled sklenjenih sporazumov, sklenitev morebitnih sporazumov o podaljšanju ali novih sporazumov.
oktober 2019 Obvestilo študentom drugega letnika na Moodlu o morebitnih novostih pri izvajanju prakse, koordinatorja pripravita srečanje, na katerem študente seznanita z že dogovorjenimi termini za opravljanje prakse.
oktober 2019 do januar 2020 Opravljanje predvidenih aktivnosti: Študenti drugega letnika ob pomoči koordinatorjev obiskujejo dogodke, na katerih sami tolmačijo v nemi kabini, ali dogodke, kjer spremljajo delo profesionalnega tolmača. Na dogodkih se pogovorijo z organizatorjem in s tolmačem, spremlja jih oddelčni koordinator.
december 2019 Uvodno srečanje pred začetkom izvajanja prevajalske prakse za študente prvega letnika; koordinatorja jima predstavita predmet na Moodlu in formalne vidike izvajanja prakse (vodenje dnevnika, shranjevanje dokumentacije na Moodle, nabor potencialnih partnerjev, posebne zahteve posameznega partnerja ipd.). Na srečanje so vabljeni tudi študenti drugih letnikov. Obveščanje o novostih in ad hoc aktivnostih, prireditvah ipd., kar sicer poteka tudi preko foruma na Moodlu.
januar 2019 do februar 2019 Izpitno obdobje. Študenti, ki so teden dni pred izpitnim rokom opravili zahtevane aktivnosti in oddali vso potrebno dokumentacijo, se prijavijo na izpitni rok. Koordinatorja pregledata dokumentacijo in študente v tednu pred izpitom povabita na evalvacijske pogovore.
februar 2020 do junij 2020 Opravljanje predvidenih aktivnosti: Študenti prvega letnika ob pomoči koordinatorjev obiskujejo dogodke, na katerih sami tolmačijo v nemi kabini, ali dogodke, kjer spremljajo delo profesionalnega tolmača. Na dogodkih se pogovorijo z organizatorjem in s tolmačem, spremlja jih oddelčni koordinator. Študenti sodelujejo pri pripravah na oddelčno vadbeno konferenco.
junij 2020 do julij 2020 september 2020 Izpitno obdobje. Študenti, ki so teden dni pred izpitnim rokom opravili zahtevane aktivnosti in oddali vso potrebno dokumentacijo, se prijavijo na izpitni rok. Koordinatorici pregledata dokumentacijo in študente v tednu pred izpitom povabita na evalvacijske pogovore.

Enkratne aktivnosti, predvidene za študijsko leto 2019/20:

Mesec Aktivnost
oktober 2019 Simultano tolmačenje (nema kabina) na dogodku Vloga predmetnih didaktik za kompetence prihodnosti v organizaciji Pedagoške fakultete v Mariboru.
oktober 2019 Simultano tolmačenje (nema kabina) na dogodku Okolje in digitalizirani svet umetne inteligence v organizaciji Oddelka za prevodoslovje Filozofske fakultete v Mariboru.
december 2019 Srečanje s predstavnicami vseh slovenskih društev in združenj poklicev s področja jezika, prevajanja in tolmačenja: Društva slovenskih književnih prevajalcev, Lektorskega društva Slovenije, Društva filmskih in televizijskih prevajalcev Slovenije, Društva znanstvenih in tehničnih prevajalcev Slovenije, Združenja konferenčnih tolmačev Slovenije, Združenja stalnih sodnih tolmačev in pravnih prevajalcev Slovenije in Društva prevajalcev in tolmačev Slovenije.
december 2019 Simultano tolmačenje (nema kabina) na odprtju mednarodnega znanstvenega simpozija z naslovom Prelomni dogodki leta 1919 od 3. decembra, ki jo organizira Oddelek za zgodovino FF.
maj 2020 Ekskurzija v Ljubljano na sedež pogodbenega partnerja GSV, ogled Nuka in obisk Državnega zbora. Predstavitev GSV in državnih ustanov, predstavitev opravljanja prakse pri GSV, seznanjanje s potencialnim delovnim okoljem.