E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Načrt za izvajanje prevajalne prakse za študijsko leto 2020/21

Na enopredmetnem podiplomskem študijskem programu Prevajanje in tolmačenje se prevajalska praksa izvaja v prvem in drugem letniku, in sicer:

1. letnik, učni enoti Prevajalska praksa I/1 in Prevajalska praksa I/2 v drugem (letnem) semestru;
2. letnik, učni enoti Prevajalska praksa II/1 in Prevajalska praksa II/2 v tretjem (zimskem) semestru.

Koordinatorici:
lekt. dr. Melita Koletnik
lekt. dr. Sara Orthaber

Vse štiri učne enote, od katerih obsega vsaka po 3 ECTS, opravljajo študenti, ki so vpisani na študijsko smer Prevajanje/Prevajanje, in tako skupno pridobijo 12 ECTS, medtem ko študenti z vezavo Prevajanje/Tolmačenje v vsakem semestru opravljajo zgolj prakso pri eni učni enoti in skupno pridobijo 6 ECTS.

Natančnejše informacije o učnih vsebinah učnih enot Prevajalska praksa I/1, Prevajalska praksa I/2, Prevajalska praksa II/1, Prevajalska praksa II/2 so razvidne iz učnih načrtov.

Redne aktivnosti, predvidene za študijsko leto 2020/21:

Mesec Aktivnost
september 2020 Pogovori s koordinatorji prakse na partnerskih ustanovah, pregled sklenjenih sporazumov, sklenitev morebitnih sporazumov o podaljšanju ali novih sporazumov.
oktober 2020 Obvestilo študentom drugega letnika na Moodlu o morebitnih novostih pri izvajanju praks, koordinatorici pripravita srečanje, na katerem študente seznanita z že dogovorjenimi termini za opravljanje prakse.
oktober 2020 do januar 2021 Študenti drugega letnika ob pomoči koordinatoric navezujejo stike s potencialnimi delodajalci, zaradi razmer predvidoma v okviru dela na daljavo. Skladno z dogovori s partnerji študenti individualno opravljajo predvidene aktivnosti.
december 2020 Uvodno srečanje pred začetkom izvajanja prevajalske prakse za študente prvega letnika; koordinatorici jima predstavita predmet na Moodlu in formalne vidike izvajanja prakse (vodenje dnevnika, shranjevanje dokumentacije na Moodle, nabor potencialnih partnerjev, posebne zahteve posameznega partnerja, sklepanje morebitnih individualnih sporazumov ipd.). Na srečanje so vabljeni tudi študenti drugih letnikov. Obveščanje o novostih in ad hoc aktivnostih, prireditvah ipd., kar sicer poteka tudi preko foruma na Moodlu.
januar do februar 2021 Izpitno obdobje. Študenti, ki so teden dni pred izpitnim rokom opravili zahtevane aktivnosti in oddali vso potrebno dokumentacijo, se prijavijo na izpitni rok. Koordinatorici pregledata dokumentacijo in študente v tednu pred izpitom povabita na evalvacijske pogovore.
februar do junij 2021 Študenti prvega letnika ob pomoči koordinatoric navezujejo stike s potencialnimi delodajalci, predvidoma v okviru dela na daljavo. Skladno z dogovori s partnerji individualno opravljajo predvidene aktivnosti.
junij do julij 2021
september 2021
Izpitno obdobje. Študenti, ki so teden dni pred izpitnim rokom opravili zahtevane aktivnosti in oddali vso potrebno dokumentacijo, se prijavijo na izpitni rok. Koordinatorici pregledata dokumentacijo in študente v tednu pred izpitom povabita na evalvacijske pogovore.
junij do avgust 2021 Opravljanje prakse na sedežu partnerja za tiste študente, ki bodo izbrali to možnost. (Če bodo razmere dovoljevale.)

Enkratne aktivnosti, predvidene za študijsko leto 2020/21:

Mesec Aktivnost
oktober 2020 Predviden obisk gostujoče strokovnjakinje iz prakse, mag. phil. Daniele Kocmut, literarne prevajalke, pisateljice in pesnice, ki je v preteklosti delovala tudi kot tutorka v okviru poletnega seminarja literarnega prevajanja na hrvaškem otoku Premuda. Obisk oziroma njegova oblika je odvisna od trenutnih razmer in morebitnih omejitev.
november 2020 Vodena delavnica podnaslavljanja in sodelovanje študentov obeh letnikov pri pripravi podnapisov za mednarodni festival otroškega in mladinskega filma Enimation 2020. Delavnica je odvisna od razmer in morebitnih omejitev (ukrepov).
poletni semester 2021 Prevajalske delavnice pod vodstvom predstavnika za jezike s Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji. Izvedba delavnic je odvisna od epidemiološke slike in morebitnih omejitev (ukrepov).
marec 2021 Predviden obisk prevajalke Olivie Hellewell ob izidu njenega angleškega prevoda dela Figa/The Fig Tree Gorana Vojnovića. Datum in izvedba obiska sta odvisna od trenutnih razmer in morebitnih omejitev.
maj 2021 Ekskurzija v Ljubljano na sedež pogodbenega partnerja GSV, ogled NUK-a in obisk Državnega zbora. Predstavitev GSV in državnih ustanov, predstavitev opravljanja prakse pri GSV, seznanjanje s potencialnim delovnim okoljem. Ekskurzija je odvisna od razmer in morebitnih omejitev (ukrepov).