E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Organiziranost praktičnega izobraževanja na področju prevajanja

Oddelek za prevodoslovje pri izvajanju prevajalske prakse sodeluje s podjetji, ki so mednarodno priznana na trgu prevajalstva (npr. IOLAR, ki ima tudi certifikat ISO 17100) oziroma imajo v slovenskem prostoru pomembno vlogo (npr. RTV) in visoko usposobljen kader, ki ima na prevajalskem trgu bogate izkušnje in celovit vpogled v prevajalske trende. Mentorji v teh podjetjih študentom svetujejo med opravljanjem prakse, jih vodijo, učijo ter postavljajo pred (prevajalske) izzive, tako študenti dobijo celovit vpogled v kompleksne prevajalske delovne procese.

Med izvajalci prakse na oddelku oz. nosilci učne enote Prevajalska praksa in mentorji pri partnerskih ustanovah poteka tesno sodelovanje. Z izvajalci se praviloma vsaj enkrat letno osebno srečamo na letnem evalvacijskem pogovoru, kjer se oceni izvajanje prakse v preteklem letu, izmenjajo mnenja in začrta predvideni potek prakse za študijsko let. Z mentorji, ki so, denimo, v Ljubljani, pa poteka redna komunikacija tudi po elektronski pošti in telefonu.

Strokovnost in usposobljenost mentorjev izhaja deloma iz njihove izobrazbe, deloma pa iz dela, ki ga v partnerskem podjetju ali partnerski ustanovi opravljajo. Tako na primer pregled besedil ali podnapisov, ki jih študenti prevedejo za RTV, izvedeta njihova lektorica in urednica vsakokratne oddaje. Strokovnost in usposobljenost koordinatorjev prakse na Oddelku za prevodoslovje je zagotovljena z njuno znanstveno in strokovno usposobljenostjo. Koordinatorici, lekt. dr. Melita Koletnik in lekt. dr. Sara Orthaber, sta zaključili tako dodidplomski študij s področja prevajanja in tolmačenja kot tudi doktorski študij s področja prevodoslovja oziroma komunikacije. Lekt. dr. Melita Koletnik je kot koordinatorica prakse vzpostavila sodelovanje s Sektorjem za prevajanje pri Generalnem sekretariatu Vlade RS ter z mnogimi prevajalskimi podjetji in drugimi partnerji, pri katerih lahko študenti opravljajo prakso. Ima tudi obsežne izkušnje na trgu prevajanja, saj je bila kot prevajalka zaposlena pri časopisni hiši Večer, d. d., v Državnem zboru RS in v svobodnem poklicu (partnerji iz gospodarstva in negospodarstva), sodelovala pa je tudi pri prevajanju evropske zakonodaje v slovenščino v procesu približevanje EU pred 2004. Lekt. dr. Sara Orthaber ima večletne izkušnje kot prevajalka in kot visokošolska učiteljica. Kot prevajalka je bila med letoma 2006 in 2010 zaposlena na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru, prav tako redno sodeluje s številnimi partnerji iz gospodarstva in negospodarstva, doma in v tujini. Sodeluje s podjetjem Kilgray, ki oddelku zagotavlja licence za prevajalski program MemoQ. Koordinatorici opravljata tudi raziskovalno delo s področja prevajanja in prevodoslovja, organizirata znanstvene konference ter druge dogodke s področja prevodoslovja in se udeležujeta strokovnih usposabljanj.

Za uspešno izvajanje prakse se študenti že v drugem letniku dodiplomskega študija seznanijo s programom MemoQ in z drugimi odprtokodnimi prevajalskimi programi, ki jih nato uporabljajo tudi v okviru prevajalskih vaj in prevajalske prakse. Na podlagi sporazuma prejme vsak študent svojo študentsko licenco, ki mu v času študija omogoča uporabo programa na domačem računalniku. Podjetje Kilgray, ki oddelku omogoča uporabo licence za MemoQ, študentom tudi po koncu študija nudi popust pri nakupu licence.

Oddelek z mentorji pri partnerskih podjetjih uskladi svoja pričakovanja in z njimi komunicira o predvidenih učnih ciljih. Na evalvacijskem pogovoru s študenti in ob ovrednotenju Dnevnika prakse oddelek prejme povratno informacijo, ali so bili ti učni cilji doseženi. Na podlagi odziva študentov lahko Oddelek partnerskemu podjetju ali partnerski ustanovi predlaga tudi korekcijske ukrepe za tekoče ali prihodnje študijsko leto.