E-pošta - zaposleni | | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Organiziranost praktičnega izobraževanja na področju prevajanja

Oddelek za prevodoslovje pri izvajanju prevajalske prakse sodeluje s podjetji, ki so mednarodno priznana na trgu prevajalstva (npr. IOLAR, ki ima tudi certifikat ISO 17100) oziroma imajo v slovenskem prostoru pomembno vlogo (npr. RTV) in visoko usposobljen kader, ki ima na prevajalskem trgu bogate izkušnje in celovit vpogled v prevajalske trende. Mentorji v teh podjetjih študentom svetujejo v času opravljanja prakse, jih vodijo, učijo ter postavljajo pred (prevajalske) izzive. Pri študentih tako spodbujajo zanimanje, jim podajajo informacije, ob tem pa študenti dobijo celovit vpogled v kompleksne delovne procese.

Med izvajalci prakse na oddelku oz. nosilci učne enote Prevajalska praksa in mentorji pri partnerskih ustanovah poteka tesno sodelovanje. S tistimi, ki imajo sedež v lokalnem okolju (npr. RTV, Zofijini ljubimci), se izvajalci praviloma vsaj enkrat letno osebno srečamo na letnem evalvacijskem pogovoru (septembra, pred začetkom novega študijskega leta), kjer se oceni izvajanje prakse v preteklem letu, izmenjajo mnenja in začrta predvideni potek prakse za študijsko leto. Z mentorji, ki so denimo v Ljubljani (GSV), pa poteka redna komunikacija po elektronski pošti in telefonu, vendar si oddelek tudi z njimi prizadeva za oseben odnos in osebna srečanja (vsaj enkrat letno).

Strokovnost in usposobljenost mentorjev izhaja deloma iz njihove izobrazbe, deloma pa iz dela, ki ga v partnerskem podjetju ali partnerski ustanovi opravljajo. Tako na primer pregled besedil ali podnapisov, ki jih študenti prevedejo za RTV, izvedeta njihova lektorica in urednica vsakokratne oddaje. Strokovnost in usposobljenost mentorjev na partnerski ustanovi predstavljata dodano vrednost, ki jo študenti pridobijo s prakso, ob študiju na oddelku.

Strokovnost in usposobljenost koordinatorjev prakse na Oddelku za prevodoslovje je zagotovljena z njuno znanstveno in strokovno usposobljenostjo. Koordinatorici, lekt. dr. Melita Koletnik in lekt. dr. Sara Orthaber, sta zaključili tako dodidplomski študij s področja prevajanja in tolmačenja kot tudi doktorski študij s področja prevodoslovja oziroma komunikacije. Lekt. dr. Melita Koletnik je kot koordinatorica prakse vzpostavila sodelovanje s Sektorjem za prevajanje pri Generalnem sekretariatu Vlade RS ter z združenjem Elia, ki povezuje ponudnike jezikovnih storitev, univerze in študente ter mnogimi prevajalskimi podjetji (Iolar, Preteks) in drugimi partnerji, pri katerih lahko študenti opravljajo prakso (npr. združenje SKAM). Ima tudi obsežne izkušnje na trgu prevajanja, saj je bila kot prevajalka zaposlena na Večeru, v Državnem zboru RS in v svobodnem poklicu (partnerji iz gospodarstva in negospodarstva) in je sodelovala pri prevajanju evropske zakonodaje v slovenščino v procesu približevanje EU pred 2004. Lekt. dr. Sara Orthaber ima večletne izkušnje kot prevajalka in kot visokošolska učiteljica. Kot prevajalka je bila med leti 2006 in 2010 zaposlena na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru, prav tako redno sodeluje s številnimi partnerji iz gospodarstva in negospodarstva, doma in v tujini. Sodeluje s podjetjem Kilgray, ki oddelku zagotavlja licence za prevajalski program MemoQ. Koordinatorici opravljata tudi raziskovalno delo s področja prevajanja in prevodoslovja, organizirata znanstvene konference ter druge dogodke s področja prevodoslovja in se udeležujeta strokovnih usposabljanj, kar je razvidno iz njune bibliografije.

Za uspešno izvajanje prakse se študenti že v drugem letniku dodiplomskega študija seznanijo s programom MemoQ in drugimi odprtokodnimi prevajalskimi programi, ki jih nato uporabljajo tudi v okviru prevajalskih vaj in prevajalske prakse. Na podlagi sporazuma prejme vsak študent svojo študentsko licenco, ki mu v času študija omogoča uporabo programa na domačem računalniku. Podjetje Kilgray, ki oddelku omogoča uporabo licence za MemoQ, študentom tudi po koncu študija nudi popust pri nakupu licence.

Oddelek z mentorji uskladi svoja pričakovanja in z njimi komunicira o predvidenih učnih ciljih. Na evalvacijskem pogovoru s študenti in ob ovrednotenju Dnevnika prakse oddelek prejme povratno informacijo, ali so bili ti učni cilji doseženi. Na podlagi odziva študentov Oddelek partnerskemu podjetju ali partnerski ustanovi predlaga tudi korekcijske ukrepe za tekoče ali prihodnje študijsko leto.