E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Organiziranost praktičnega izobraževanja na področju tolmačenja

Oddelek za prevodoslovje pri izvajanju tolmaške prakse sodeluje tako z javnimi ustanovami (Izum - Institut informacijskih znanosti) kot tudi z zasebnimi podjetji, ki so uporabniki tolmaških storitev (npr. Firis Imperl, d. o. o.). Partnerji za izvajanje tolmaške prakse so za študente tolmačenja izjemno pomembni. Po eni strani so sami naročniki tolmaških storitev in študentom podajo vpogled v to, kaj uporabnik tovrstnih storitev pričakuje od profesionalnega tolmača, po drugi strani pa je med njimi tudi profesionalni tolmač, ki ima tako na domačem kot tudi na mednarodnem tolmaškem trgu bogate izkušnje in celovit vpogled v trende. Mentorji v omenjenih ustanovah in podjetjih študentom svetujejo med opravljanjem prakse, jih vodijo, učijo ter postavljajo pred (tolmaške) izzive. Tako študenti dobijo celovit vpogled v kompleksne tolmaške procese. Študenti imajo pri obisku tolmačenih dogodkov omenjenih ustanov oz. podjetij možnost, da v primeru simultanega tolmačenja tolmačijo v nemi kabini ali pa v primeru konsekutivnega tolmačenja vadijo tehniko zapisovanja in spremljajo tolmaški nastop profesionalnih tolmačev.

Med izvajalci prakse na oddelku oz. nosilci učne enote Tolmaška praksa in mentorji pri partnerskih ustanovah poteka tesno sodelovanje. Koordinatorja prakse se praviloma vsaj enkrat letno osebno srečata na letnem evalvacijskem pogovoru, kjer se oceni izvajanje prakse v preteklem letu, izmenjajo mnenja in začrta predvideni potek prakse za študijsko leto. Z mentorji, ki so na oddaljenih lokacijah, pa poteka komunikacija tudi po elektronski pošti in telefonu.

Strokovnost in usposobljenost mentorjev v ustanovah in podjetjih izhaja deloma iz njihove izobrazbe, deloma pa iz dela, ki v partnerski ustanovi ali partnerskem podjetju opravljajo. Mentorji so namreč sami organizatorji tolmačenih dogodkov in zato posredujejo študentom informacije v zvezi s tem, kako se tolmač lahko pripravi na dogodek, kako poteka komunikacija s potencialnim naročnikom, kako poteka sam tolmaški nastop glede na dogodek. Kadar pa je mentor sam aktiven tolmač, pa študentom svetuje, recimo, glede tolmaških strategij, tehnik zapisovanja in priprav. Tolmaška praksa se večinoma ne izvaja na sedežu omenjenih ustanov in podjetij, saj ta najamejo za tolmačene dogodke posebne konferenčne prostore. Oddelek za prevodoslovje izvaja tolmaško prakso tudi na Filozofski fakulteti, kjer imajo študenti priložnost tolmačiti v nemih kabinah na izbranih dogodkih, ki jih prirejajo oddelki Filozofske ali Pedagoške fakultete UM ali na oddelčnih vadbenih konferencah. Tudi na teh dogodkih študente spremljata oddelčna koordinatorja, ki v sodelovanju s študenti pripravita načrt tolmaškega nastopa in tolmačenju tudi prisostvujeta. Ti dogodki se potekajo v sodobno opremljeni amfiteatralni predavalnici Filozofske s tolmaškimi kabinami.

Strokovnost in usposobljenost koordinatorjev prakse na Oddelku za prevodoslovje je zagotovljena z njuno znanstveno in strokovno usposobljenostjo. Koordinatorica, lekt. dr. Aleksandra Nuč, je zaključila tako dodidplomski študij s področja prevajanja in tolmačenja kot tudi doktorski študij s področja prevodoslovja, je članica nacionalnega poklicnega združenja konferenčnih tolmačev (ZKTS) in mednarodnega združenja konferenčnih tolmačev (AIIC), pogodbena tolmačinja Generalnega sekretariata Vlade RS ter akreditirana tolmačinja za institucije EU. Koordinator, doc. dr. Simon Zupan, je zaključil doktorski študij s področja prevodoslovja in je prav tako aktiven tolmač za številna domača in mednarodna podjetja. Koordinatorja opravljata tudi raziskovalno delo s področja tolmačenja, organizirata znanstvene konference ter druge dogodke s področja tolmačeslovja in se udeležujeta strokovnih usposabljanj.

Oddelek z mentorji uskladi svoja pričakovanja in z njimi komunicira o predvidenih učnih ciljih. Na evalvacijskem pogovoru s študenti in ob ovrednotenju Dnevnika prakse Oddelek prejme povratno informacijo, ali so bili ti učni cilji doseženi. Na podlagi odziva študentov Oddelek partnerski ustanovi ali partnerskemu podjetju predlaga tudi korekcijske ukrepe za tekoče ali prihodnje študijsko leto.