Mobilni dostop | E-pošta - zaposleni | | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Aktivnosti v študijskem letu 2017/18

Do 28. septembra 2018

Obveščamo vas o možnosti opravljanja petmesečne prakse na prevajalskem oddelku Sveta EU v Bruslju. Več v priponki.

Do 31. avgusta 2018

Prijave za plačano pripravništvo na Evropski komisiji

Spoštovani, obveščamo vas, da so do 31. avgusta 2018 odprte prijave za petmesečno plačano pripravništvo na Evropski komisiji, ki ga je mogoče opravljati tudi na Slovenskem prevajalskem oddelku pri Generalnem direktoratu za prevajanje (DGT). Začetek pripravništva je 1. marec 2019, mesečno plačilo znaša 1.176,83 EUR.

Slovenski prevajalski oddelek sestavlja okrog šestdeset prevajalcev in prevajalk, specializiranih za prevajanje strokovnih besedil Evropske komisije z raznih področij, od kmetijstva, finančnih zadev in statistike do mednarodnih odnosov, trgovine ter drugih pravnih in ekonomskih tem. Prevaja se večinoma iz angleščine v slovenščino ob podpori najmodernejše prevajalske tehnologije, vključno s strojnim prevajanjem, ki ga DGT razvija tudi sam. Večino prevodov sestavljajo uredbe, direktive in sklepi, pogosto pa se prevajajo tudi sporočila za javnost, spletne strani, uradni dopisi in druga besedila. Pripravniki in pripravnice imajo med delom na oddelku dostop do orodij in dokumentov in so v celoti vključeni v delovni proces. Mentor, ki jih uvede v delo, spremlja njihov napredek, za nasvete in pogovor pa so na voljo tudi drugi sodelavci. Pripravništvo v eni največjih prevajalskih služb na svetu je odlična priložnost za pridobitev bogatih izkušenj s prevajalskimi tehnikami, tehnologijami in pripomočki, ki so lahko dobra popotnica tudi za nadaljnjo kariero. Druženje s sodelavci oddelka in pripravniki drugih narodnosti pa je lahko tudi prijetna osebna izkušnja.

Vabimo vas tudi k izpolnjevanju kratke ankete o pripravništvu, s katero želimo zbrati informacije o glavnih razlogih in zadržkih pri odločitvah o prijavi.

Prijave na pripravništvo: https://ec.europa.eu/stages/
Anketa: https://www.1ka.si/a/179394

4. 6. 2018

Predavanje dr. Alexandre Marics z naslovom Babel meets Bureaucracy: Challenges in Austrian Asylum Interpreting

Več v priponki.

16. 5. 2018 in 17. 5. 2018

Na Oddelku za prevodoslovje gostuje dr. Ana-Maria Dascălu-Romițan s Politehnične univerze v Temišvaru.

Več v priponki.

17. 4. 2018 in 18. 4. 2018

Oddelek za prevodoslovje bo v prihodnjem tednu obiskala prof. dr. Cornelia Zwischenberger. V torek, 17. aprila 2018, bo imela ob 13 uri v predavalnici 1.4 predavanje z naslovom Quality in Interpreting viewed through a sociological lens. How roles and norms contribute to interpreting quality. V sredo, 18. 4. 2018, pa bo pripravila delavnico z naslovom Researching quality in interpreting and the methods and methodologies behind it (with a particular focus on surveys).

Več v priponki.

9. 4. 2018

Oddelek za prevodoslovje organizira v ponedeljek, 9. aprila 2018, ob 12 uri v računalniški učilnici 0.17 predavanje Manje Toplak, v.d. vodje informacijske pisarne in predstavnice za medije Evropskega parlamenta v Sloveniji.

Več v priponki

21. 3. 2018

Delavnica hitrega branja

Oddelek za prevodoslovje v sodelovanju s Kariernim centrom UM organizira delavnico hitrega branja.

Za več informacij in predhodno prijavo obiščite spletno stran: https://kc.um.si/dogodki/delavnica-hitrega-branja-za-studente-ff-um

14. 3. 2018

Predavanje z naslovom: Od prevajanja do spletnega oglaševanja

Več v prilogi.

18. 1. 2018

Ogled predstave: Samomorilec, SNG Drama Maribor

S študenti smo si na povabilo lektorja v SNG Drama Maribor gospoda Janeza Bostiča ogledali javno generalko ''burleskne, mestoma groteskne komedije'' Samomorilec (premiera 19. 1. 2018) (pri predmetu: Slovenski jezik v avdiovizualnih medijih, izred. prof. dr. Alenka Valh Lopert).

O predstavi: http://www.sng-mb.si/predstave-drama/samomorilec/

17. 1. 2018

Obisk nadarjenih učencev OŠ Tabor 1

Na Oddelku za prevodoslovje smo se letos ponovno razveselili obiska nadarjenih učencev OŠ Tabor I. Študenti 1. letnika MA so jih podučili o poklicu (konferenčnega) tolmača. Nekateri učenci so se v tej vlogi tudi preizkusili. Za več informacij obiščite našo Facebook stran.

22. 11. 2017

Pogovor s pisateljico in prevajalko Krisztino Tóth

Študenti Oddelka za prevodoslovje so se udeležili srečanja s pisateljico in prevajalko Kriszti-no Tóth. Prispevek o dogodku je bil objavljen v televizijski oddaji Mostovi/Hidak (čas: 7:25--10:12) na TV Slovenija.
Naš nekdanji študent Peter Koša pa je v okviru Društva mladih Dobrovnik vodil pogovor z jezikoslovko in univerzitetno profesorico dr. Anno Kolláth.[10:13--14:37]

16. 11. 2017

Predavanje: Pravorečje danes?

Izr. prof. dr. Hotimir TIVADAR, Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (pri predmetu: Slovenski jezik v avdiovizualnih medijih, izred. prof. dr. Alenka Valh Lopert). Slika1, slika2, slika3.

23. 10. 2017

Vabljeno predavanje prof. dr. Dániela Z. Kádárja

Obiskal nas je dr. Dániel Z. Kádár z Univerze v Huddersfieldu iz Velike Britanije. Študentom in predavateljem je predstavil temo jezikovne vljudnosti in medkulturne komunikacije. Dániel Z. Kádár je profesor na Univerzi v Huddersfieldu v Veliki Britaniji. Njegovi raziskovalni interesi obsegajo področje vljudnosti, ritualov, medkulturne pragmatike, kitajskih študij, zgodovinske pragmatike in pragmatičnih teorij. Profesor Kádár je doktoriral s področja medkulturne in zgodovinske pragmatike v Budimpešti. Obenem deluje kot raziskovalec na Madžarski akademiji znanosti.


Aktivnosti v študijskem letu 2016/17

13. 4. 2017
Naši nekdanji študenti o delu prevajalca/tolmača:

NATAŠA JURIŠIČ, univerzitetna diplomirana prevajalka in tolmačinja za angleški jezik in profesorica sociologije, (pri predmetu: Prevajanje in tolmačenje kot poklic, izr. prof. dr. Alenka Valh Lopert). Slika

7. 4. 2017
Naši nekdanji študenti o delu prevajalca/tolmača:

EVA ROSIČ, magistrica prevajalstva (prevajanje - angleščina in prevajanje - nemščina),(pri predmetu: Prevajanje in tolmačenje kot poklic, izr. prof. dr. Alenka Valh Lopert).

4. 4. 2017
Gostujoče predavanje:

Prof. dr. HERTA MAURER LAUSEGGER, Inštitut za slavistiko Univerze v Celovcu: Koroški bukovniki kot prirejevalci, prevajalci in ustvarjalci ljudskih besedil (pri predmetu: Slovenščina kot jezik stroke 1, izr. prof. dr. Alenka Valh Lopert). Slika1, Slika2

23. 3. 2017
Naši nekdanji študenti o delu prevajalca/tolmača

ZMAGO PAVLIČIČ, univerzitetni diplomirani prevajalec in tolmač za angleški jezik in univerzitetni diplomirani prevajalec in tolmač za nemški jezik, in TIHANA ROB, magistrica prevajalstva (tolmačenje - angleščina in tolmačenje - nemščine), (pri predmetu: Prevajanje in tolmačenje kot poklic, izr. prof. dr. Alenka Valh Lopert) Slika1, Slika2, Slika3, Slika4

9. 3. 2017
Naši nekdanji študenti o delu prevajalca/tolmača

Karina Soršak Kukovec, magistrica prevajalstva (prevajanje - nemščina in tolmačenje - nemščina). Slika1, Slika2

8. 3. 2017
Naši nekdanji študenti o delu prevajalca/tolmača

Katarina Pongračič, magistrica prevajalstva (prevajanje - angleščina in tolmačenje ‒ angleščina), in Simona Majhenič, magistrica prevajalstva (tolmačenje - angleščina in tolmačenje - nemščina), (pri predmetu: Prevajanje in tolmačenje kot poklic, izr. prof. dr. Alenka Valh Lopert) Slika1, Slika2

2. 3. 2017
Naši nekdanji študenti o delu prevajalca/tolmača

Vanesa Škornik, univ. dipl. prev. in tol. za angleški jezik in prof. slovenščine, inž. živilstva in prehrane (pri predmetu: Prevajanje in tolmačenje kot poklic, izr. prof. dr. Alenka Valh Lopert) Slika1, Slika2

24. 11. 2016
Terminologija in Terminologišče

Doc. dr. Mateja Jemec Tomazin, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (pri predmetu: Slovenščina kot jezik stroke II; izred. prof. dr. Alenka Valh Lopert) Slika


 

Aktivnosti v študijskem letu 2015/16

26. maj 2016
Informacijsko opismenjevanje (2. del):

• Mateja Škofljanec, prof. nem. in angl., bibliotekarka-strokovna referentka za knjižnično zbirko znanstvenih področij jezikoslovja, književnosti in Avstrijsko čitalnico v Univerzitetni knjižnici Maribor in
• Jerneja Grašič, univ. dipl. bibliotekarka v Univerzitetni knjižnici Maribor (pri predmetu: Uvod v znanstveno pisanje; izred. prof. dr. Alenka Valh Lopert) Slika 1 Slika 2

19. maj 2016
Obisk inštitucij v Ljubljani:

• Generalni sekretariat vlade RS, Sektor za prevajanje, ki ga vodi gospa Marčela Novljan Lavrinčič.
• ZRC SAZU, Terminološka sekcija. Sprejela nas je doc. dr. Mateja Jemec Tomazin, raziskovalka v Sekciji za terminološke slovarje.
• Narodna in univerzitetna knjižnica. Predstavitev knjižnice in ogled velike in časopisne čitalnice.

Slika 1, Slika 2, Slika 3

21. april 2016
Informacijsko opismenjevanje (1. del):

• dr. Zdenka Petermanec, doktorica znanosti s področja bibliotekarstva, ravnateljica Univerzitetne knjižnice Maribor (pri predmetu: Uvod v znanstveno pisanje; izred. prof. dr. Alenka Valh Lopert)

Slika 1 Slika 2

25. marec 2016
Delo lektorja v gledališču

• Gospod Janez Bostič, lektor v SNG Maribor (pri predmetu: Slovenščina v medijih; izred. prof. dr. Alenka Valh Lopert) Slika

22. december 2015
Jezikovno spreminjanje - teoretska izhodišča, preučevanje in praksa

• Prof. dr. Herta Maurer-Lausegger, Inštitut za slavistiko Alpsko-jadranske Univerze Celovec (Alpen-Adria Universität Klagenfurt) (pri predmetu: Slovenščina kot strokovni jezik 2; izred. prof. dr. Alenka Valh Lopert) Slika

Napovedujemo ...

Oddelek za prevodoslovje Filozofske fakultete UM v sodelovanju z Evropsko komisijo vabi na konferenco o prevajanju z naslovom Prevajalstvo kot poklicna možnost: Evropska komisija in prosti trg, ki ji bo sledilo praktično usposabljanje za študente prevodoslovja. Konferenca bo v petek, 6. novembra 2015, s pričetkom ob 10. uri na rektoratu Univerze v Mariboru.

Več

Društvo slovensko avstrijsko prijateljstvo vabi v sodelovanju Oddelka za prevodoslovje na prireditve Prvega festivala v okviru projekta Kult-Štajerska, ki bodo potekale v času od 2. do 9. oktobra 2015. Vljudno vabljeni!

 


 

Oddelek za prevodoslovje bo v sodelovanju z Avstrijsko čitalnico Univerze v Mariboru, 21. in 22. aprila 2015, gostil Fabjana Hafnerja, prevajalca, Lavrinovega nagrajenca in predavatelja na Institutu Roberta Musila iz Celovca.

 


20. in 21. maja 2015 bo na Oddelku za prevodoslovje v sodelovanju z Avstrijsko čitalnico Univerze v Mariboru predavala prof. dr. Mira Kadrić-Scheiber z Univerze na Dunaju.

 

 

Poletna šola TRANS 2015 na temo 'Translation, Transkulturalität und Mehrsprachigkeit' bo letos potekala v Zadru, od 31. avgusta do 11. septembra 2015. Gostitelj bo Oddelek za germanistiko Univerze v Zadru.

Call for papers
Prijavnica