Mobile Access | E-mail | Site Map |  |  |  |  |  | 
Search
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Phone: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Aktivnosti v študijskem letu 2017/18

18. 1. 2018

Ogled predstave: Samomorilec, SNG Drama Maribor

S študenti smo si na povabilo lektorja v SNG Drama Maribor gospoda Janeza Bostiča ogledali javno generalko ''burleskne, mestoma groteskne komedije'' Samomorilec (premiera 19. 1. 2018) (pri predmetu: Slovenski jezik v avdiovizualnih medijih, izred. prof. dr. Alenka Valh Lopert).

O predstavi: http://www.sng-mb.si/predstave-drama/samomorilec/

17. 1. 2018

Obisk nadarjenih učencev OŠ Tabor 1

Na Oddelku za prevodoslovje smo se letos ponovno razveselili obiska nadarjenih učencev OŠ Tabor I. Študenti 1. letnika MA so jih podučili o poklicu (konferenčnega) tolmača. Nekateri učenci so se v tej vlogi tudi preizkusili. Za več informacij obiščite našo Facebook stran.

22. 11. 2017

Pogovor s pisateljico in prevajalko Krisztino Tóth

Študenti Oddelka za prevodoslovje so se udeležili srečanja s pisateljico in prevajalko Kriszti-no Tóth. Prispevek o dogodku je bil objavljen v televizijski oddaji Mostovi/Hidak (čas: 7:25--10:12) na TV Slovenija.
Naš nekdanji študent Peter Koša pa je v okviru Društva mladih Dobrovnik vodil pogovor z jezikoslovko in univerzitetno profesorico dr. Anno Kolláth.[10:13--14:37]

16. 11. 2017

Predavanje: Pravorečje danes?

Izr. prof. dr. Hotimir TIVADAR, Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (pri predmetu: Slovenski jezik v avdiovizualnih medijih, izred. prof. dr. Alenka Valh Lopert). Slika1, slika2, slika3.

23. 10. 2017

Vabljeno predavanje prof. dr. Dániela Z. Kádárja

Obiskal nas je dr. Dániel Z. Kádár z Univerze v Huddersfieldu iz Velike Britanije. Študentom in predavateljem je predstavil temo jezikovne vljudnosti in medkulturne komunikacije. Dániel Z. Kádár je profesor na Univerzi v Huddersfieldu v Veliki Britaniji. Njegovi raziskovalni interesi obsegajo področje vljudnosti, ritualov, medkulturne pragmatike, kitajskih študij, zgodovinske pragmatike in pragmatičnih teorij. Profesor Kádár je doktoriral s področja medkulturne in zgodovinske pragmatike v Budimpešti. Obenem deluje kot raziskovalec na Madžarski akademiji znanosti.


Aktivnosti v študijskem letu 2016/17

13. 4. 2017
Naši nekdanji študenti o delu prevajalca/tolmača:

NATAŠA JURIŠIČ, univerzitetna diplomirana prevajalka in tolmačinja za angleški jezik in profesorica sociologije, (pri predmetu: Prevajanje in tolmačenje kot poklic, izr. prof. dr. Alenka Valh Lopert). Slika

7. 4. 2017
Naši nekdanji študenti o delu prevajalca/tolmača:

EVA ROSIČ, magistrica prevajalstva (prevajanje - angleščina in prevajanje - nemščina),(pri predmetu: Prevajanje in tolmačenje kot poklic, izr. prof. dr. Alenka Valh Lopert).

4. 4. 2017
Gostujoče predavanje:

Prof. dr. HERTA MAURER LAUSEGGER, Inštitut za slavistiko Univerze v Celovcu: Koroški bukovniki kot prirejevalci, prevajalci in ustvarjalci ljudskih besedil (pri predmetu: Slovenščina kot jezik stroke 1, izr. prof. dr. Alenka Valh Lopert). Slika1, Slika2

23. 3. 2017
Naši nekdanji študenti o delu prevajalca/tolmača

ZMAGO PAVLIČIČ, univerzitetni diplomirani prevajalec in tolmač za angleški jezik in univerzitetni diplomirani prevajalec in tolmač za nemški jezik, in TIHANA ROB, magistrica prevajalstva (tolmačenje - angleščina in tolmačenje - nemščine), (pri predmetu: Prevajanje in tolmačenje kot poklic, izr. prof. dr. Alenka Valh Lopert) Slika1, Slika2, Slika3, Slika4

9. 3. 2017
Naši nekdanji študenti o delu prevajalca/tolmača

Karina Soršak Kukovec, magistrica prevajalstva (prevajanje - nemščina in tolmačenje - nemščina). Slika1, Slika2

8. 3. 2017
Naši nekdanji študenti o delu prevajalca/tolmača

Katarina Pongračič, magistrica prevajalstva (prevajanje - angleščina in tolmačenje ‒ angleščina), in Simona Majhenič, magistrica prevajalstva (tolmačenje - angleščina in tolmačenje - nemščina), (pri predmetu: Prevajanje in tolmačenje kot poklic, izr. prof. dr. Alenka Valh Lopert) Slika1, Slika2

2. 3. 2017
Naši nekdanji študenti o delu prevajalca/tolmača

Vanesa Škornik, univ. dipl. prev. in tol. za angleški jezik in prof. slovenščine, inž. živilstva in prehrane (pri predmetu: Prevajanje in tolmačenje kot poklic, izr. prof. dr. Alenka Valh Lopert) Slika1, Slika2

24. 11. 2016
Terminologija in Terminologišče

Doc. dr. Mateja Jemec Tomazin, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (pri predmetu: Slovenščina kot jezik stroke II; izred. prof. dr. Alenka Valh Lopert) Slika


 

Aktivnosti v študijskem letu 2015/16

26. maj 2016
Informacijsko opismenjevanje (2. del):

• Mateja Škofljanec, prof. nem. in angl., bibliotekarka-strokovna referentka za knjižnično zbirko znanstvenih področij jezikoslovja, književnosti in Avstrijsko čitalnico v Univerzitetni knjižnici Maribor in
• Jerneja Grašič, univ. dipl. bibliotekarka v Univerzitetni knjižnici Maribor (pri predmetu: Uvod v znanstveno pisanje; izred. prof. dr. Alenka Valh Lopert) Slika 1 Slika 2

19. maj 2016
Obisk inštitucij v Ljubljani:

• Generalni sekretariat vlade RS, Sektor za prevajanje, ki ga vodi gospa Marčela Novljan Lavrinčič.
• ZRC SAZU, Terminološka sekcija. Sprejela nas je doc. dr. Mateja Jemec Tomazin, raziskovalka v Sekciji za terminološke slovarje.
• Narodna in univerzitetna knjižnica. Predstavitev knjižnice in ogled velike in časopisne čitalnice.

Slika 1, Slika 2, Slika 3

21. april 2016
Informacijsko opismenjevanje (1. del):

• dr. Zdenka Petermanec, doktorica znanosti s področja bibliotekarstva, ravnateljica Univerzitetne knjižnice Maribor (pri predmetu: Uvod v znanstveno pisanje; izred. prof. dr. Alenka Valh Lopert)

Slika 1 Slika 2

25. marec 2016
Delo lektorja v gledališču

• Gospod Janez Bostič, lektor v SNG Maribor (pri predmetu: Slovenščina v medijih; izred. prof. dr. Alenka Valh Lopert) Slika

22. december 2015
Jezikovno spreminjanje - teoretska izhodišča, preučevanje in praksa

• Prof. dr. Herta Maurer-Lausegger, Inštitut za slavistiko Alpsko-jadranske Univerze Celovec (Alpen-Adria Universität Klagenfurt) (pri predmetu: Slovenščina kot strokovni jezik 2; izred. prof. dr. Alenka Valh Lopert) Slika

Napovedujemo ...

Oddelek za prevodoslovje Filozofske fakultete UM v sodelovanju z Evropsko komisijo vabi na konferenco o prevajanju z naslovom Prevajalstvo kot poklicna možnost: Evropska komisija in prosti trg, ki ji bo sledilo praktično usposabljanje za študente prevodoslovja. Konferenca bo v petek, 6. novembra 2015, s pričetkom ob 10. uri na rektoratu Univerze v Mariboru.

Več

Društvo slovensko avstrijsko prijateljstvo vabi v sodelovanju Oddelka za prevodoslovje na prireditve Prvega festivala v okviru projekta Kult-Štajerska, ki bodo potekale v času od 2. do 9. oktobra 2015. Vljudno vabljeni!

 


 

Oddelek za prevodoslovje bo v sodelovanju z Avstrijsko čitalnico Univerze v Mariboru, 21. in 22. aprila 2015, gostil Fabjana Hafnerja, prevajalca, Lavrinovega nagrajenca in predavatelja na Institutu Roberta Musila iz Celovca.

 


20. in 21. maja 2015 bo na Oddelku za prevodoslovje v sodelovanju z Avstrijsko čitalnico Univerze v Mariboru predavala prof. dr. Mira Kadrić-Scheiber z Univerze na Dunaju.

 

 

Poletna šola TRANS 2015 na temo 'Translation, Transkulturalität und Mehrsprachigkeit' bo letos potekala v Zadru, od 31. avgusta do 11. septembra 2015. Gostitelj bo Oddelek za germanistiko Univerze v Zadru.

Call for papers
Prijavnica