E-pošta - zaposleni | | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

TRANSLAW 

EXPLORING LEGAL INTERPRETING SERVICE PATHS AND TRANSCULTURAL LAW CLINICS FOR PERSONS SUSPECTED OR ACCUSED OF CRIME (2018-2019)

GRANT AGREEMENT NUMBER: 760157 - TRANSLAW - JUST-AG-2016/JUST-AG-2016-06

SPLETNA ANKETA - DELAVNICA NA MARIBORSKEM SODIŠČU (12. 6. 2019)

Trajanje projekta: 2 leti (2018-2019)

V zadnjem obdobju smo se predvsem v jugovzhodni Evropi soočali z množičnimi migracijskimi dogajanji, ki so povzročila migracijsko krizo in družbeno-demografske spremembe, posledično pa so spodbudila številne politične, sociološke in jezikoslovno-prevodoslovne razprave. Na področju prevodoslovja opažamo vedno večje zanimanje za raziskovanje prevajanja in tolmačenja za skupnost, saj vključenost tujejezičnih državljanov predstavlja eno izmed primarnih nalog sleherne članice Evropske unije. Globalizacija in aktualna migracijska dogajanja v ospredje postavljajo potrebo po spremembi neenakosti v družbi na podlagi kulturno-jezikovnih asimetrij in vzpostavljanje pogojev za enakopravni dialog posameznikov ali skupin v evropskem prostoru. S projektom TransLaw želimo opozoriti na pomen ustrezne migracijske in jezikovne politike v povezavi z vprašanjem družbenih vrednot, kot so solidarnost, tolerantnost, inkluzivnost ter večkulturnost, in sicer v globalnem, regionalnem in slovenskem prostoru.

Namen projekta: Analiza stanja tolmaških/prevajalskih storitev v obstoječih pravnih klinikah ter uvajanje medkulturnih pravnih klinik/svetovalnic na univerzitetne študijske programe s poudarkom na prevajanju in tolmačenju za tujce, begunce in migrante, osumljene ali obtožene kaznivih dejanj.

Mednarodni projektni konzorcij

Koordinator

Univerza na Dunaju: Mira Kadric-Scheiber, Sylvi Rennert, Katharina Resch, Christina Weißenböck

Partnerji

Univerza v Trstu: Maurizio Viezzi, Caterina Falbo
KU Leuven: Heidi Salaets, Katalin Balogh
Univerza v Mariboru: Vlasta Kučiš, Natalia Kaloh Vid

Spletna stran: http://translaw.univie.ac.at/

Več o projektu / More information...

TransLaw Newsletter 1

TransLaw Newsletter 2

Strokovna delavnica in razprava o izzivih sodelovanja med pravnimi strokovnjaki in sodnimi tolmači v kazenskih postopkih

 


Projektna skupina Translaw na delovnem sestanku v Mariboru, 21.-23.1.2019.


Pretekli projekti

MIG-KOMM - Večjezična poslovna komunikacija za Evropo

Jean Monnet European Module: EU Legal Terminology