Mobil hozzáférés | E-posta | Honlaptérkép |  |  |  |  |  | 
KERESÉS
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Člani oddelka za psihologijo

Predstojnik oddelka za psihologijo
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Bojan Musil

Namestnica predstojnka
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Sara Tement

Oddelčna tutorica
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Marina Horvat

Redno zaposleni člani oddelka
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Norbert Jaušovec
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Karin Bakračevič Vukman

Zunanji sodelavci
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Peter Umek
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Peter Praper
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Damijan Mumel
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Zlatka Cugmas
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Marjan Slak Rupnik
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Marko Polič
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Dominik Benkovič
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Katja Košir
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Vita Poštuvan
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Tinkara Pavšič Mrevlje
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Alenka Gril
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Marija Molan
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Vislava Globevnik Velikonja
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Emil Benedik
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Tanja Gologranc
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Vidmar Maša
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Ana Kozina
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Tanja Kajtna
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Hojka Gregorič Kumperščak
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Simona Gomboc
viš. pred. dr. Bor Sojar Voglar
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Aleš Friedl
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Alenka Seršen Fras
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Nuša Zadravec Šedivy
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Tadevž Ropert
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Domen Malc
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Urška Živkovič
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Monika Klojčnik
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Samo Pastirk
$naziviSpredaj.get($math.toInteger($content.nazivSpredaj)) Janina Curk

Obvestila
22. 1. 2016
   Izpitni rok pri predmetu Psihoterapevtski pristop: vedenjska in kognitivna terapija
22. 1. 2016
   Govorilna ura pri izr. prof. dr. Katji Košir
12. 1. 2016
   Obvestilo asist. Marine Horvat

Starejša obvestila oddelka

Dogodki
25. 4. 2017
   Vabilo na predavanje gostujoče profesorice dr. Bettine Kubicek z naslovom Delovne zahteve v spreminjajočem se svetu dela
29. 3. 2017
   Vabilo na predavanje ob predstavitvi knjige o izboljševanju inteligentnosti
23. 10. 2013
   Predavanje gostujoče profesorice dr. Jessice de Bloom
3. 10. 2013
   Vabilo na javno predavanje prof. dr. Nancy Eisenberg

Starejši dogodki oddelka


Na Oddelku za psihologijo se uporablja raziskovalna oprema, sofinancirana s sredstvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije po izboru iz Prednostnega seznama za subvencioniranje nakupov raziskovalne opreme - Paket 13:
Dual channel OxiplexTM - (Blizu- infrardeči spektrometer tkiva):

 

  • Oprema se uporablja za merjenje možganske oksigeenizacije.
  • Dostop do opreme je možen po predhodnem dogovoru s prof. dr. Norbertom Jaušovcem.
  • Cena na uro za uporabo raziskovalne opreme je 163,18 EUR neto.

Predstavitev oddelka

Z ustanovitvijo Filozofske fakultete na Univerzi v Mariboru je postalo skoraj nujno udejanjenje ideje, ki se je porajala že pred leti: študij psihologije v Mariboru. Psihologi smo bili dolgo dejavni znotraj Oddelka za pedagogiko, psihologijo in didaktiko, ki je združeval strokovnjake z omenjenih področij ter pokrival pedagoško- psihološke predmete na pedagoških študijskih programih. Z vse večjim razvojem znanstvenega področja psihologije in razpisom študija psihologije, se je pojavila tudi potreba, da se organiziramo v okviru novega, samostojnega oddelka - Oddelka za psihologijo.

Pripravili smo nov dodiplomski bolonjski študijski program psihologije, ki je mednarodno primerljiv in skladen s smernicami EuroPsy - evropske diplome iz psihologije, ki omogoča mobilnost študentov ter kompetentnost in zaposljivost diplomantov. Kot povezovalec teorije in raziskav s psihološko prakso, bo študij psihologije v Mariboru pomemben tako za regijo, kot tudi za širši slovenski in mednarodni prostor. Oddelek bo prav tako vključen v programe Socrates - Erasmus, ki omogočajo študentom študij na različnih evropskih univerzah, hkrati pa tudi gostovanja profesorjev iz tujine.

Znanstveno delo članov oddelka je usmerjeno v raziskovanje na področjih pedagoške, razvojne in socialne psihologije, kognitivne in nevropsihologije, sodelavci oddelka pa bogatijo tudi znanstvena področja psihologije osebnosti, zdravstvene in organizacijske psihologije. Visokošolski učitelji oddelka so vključeni v domače in mednarodno znanstveno-raziskovalno delo ter sodelujejo s strokovnimi in znanstvenimi institucijami doma in v tujini, udeležujejo se tudi mednarodnih konferenc ter različnih znanstvenih in strokovnih posvetov.