Mobilni dostop | E-pošta | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Člani oddelka za psihologijo

Predstojnik oddelka za psihologijo
doc. dr. Bojan Musil

Namestnica predstojnika
doc. dr. Sara Tement

Oddelčna tutorica
asist. Marina Horvat

Redno zaposleni člani oddelka
red. prof. dr. Norbert Jaušovec
red. prof. dr. Karin Bakračevič
asist. Saša Zorjan

Zunanji sodelavci
red. prof. Peter Umek
red. prof. dr. Damijan Mumel
red. prof. dr. Peter Praper
red. prof. dr. Zlatka Cugmas
red. prof. dr. Marko Polič
red. prof. dr. Danilo Šuster
red. prof. dr. Marjan Krašna
red. prof. dr. Nenad Miščević
izr. prof. dr. Dominik Benkovič
izr. prof. dr. Katja Košir
izr. prof. dr. Rudi Kotnik
izr. prof. dr. Janez Bregant
izr. prof. dr. Rudi Klanjšek
izr. prof. dr. Boris Vezjak
doc. dr. Emil Benedik
doc. dr. Jurij Dolenšek
doc. dr. Vislava Globevnik Velikonja
doc. dr. Tanja Gologranc
doc. dr. Marija Molan
doc. dr. Tinkara Pavšič Mrevlje
doc. dr. Vita Poštuvan
doc. dr. Zlatka Rakovec-Felser
doc. dr. Andraž Stožer
doc. dr. Maša Vidmar
doc. dr. Nenad Čuš Babič
doc. dr. Andrej Naterer
doc. dr. Vesna Vuk Godina
doc. dr. Klementina Jurančič Petek
doc. dr. Danijela Lahe
doc. dr. Katarina Habe
doc. dr. Miran Lavrič
doc. dr. Tanja Kajtna
doc. dr. Hojka Gregorič Kumperščak
doc. dr. Ana Kozina
asist. dr. Aleš Friedl
asist. dr. Lidija Križančić Bombek
asist. dr. Maša Skelin Klemen
viš. pred. dr. Bor Sojar Voglar
asist. mag. Borjana Kremžar Jovanović
mag. Alenka Seršen Fras
asist. Tadevž Ropert
asist. Eva Kranjec
asist. Domen Malc
asist. Liza Prajnc
asist. Maja Rahne
asist. Anja Rakuša Brus
asist. Urška Živkovič
asist. Monika Klojčnik
strok. sodel. Janina Curk