Mobilni dostop | E-pošta | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Člani oddelka za psihologijo

Predstojnik oddelka za psihologijo
doc. dr. Bojan Musil

Namestnica predstojnika
doc. dr. Sara Tement

Oddelčna tutorica
asist. Marina Horvat

Redno zaposleni člani oddelka
red. prof. dr. Norbert Jaušovec
red. prof. dr. Karin Bakračevič
doc. dr. Gaja Zager Kocjan
asist. Saša Zorjan

Zunanji sodelavci
red. prof. Peter Umek
red. prof. dr. Peter Praper
red. prof. dr. Damijan Mumel
red. prof. dr. Zlatka Cugmas
red. prof. dr. Marjan Slak Rupnik
red. prof. dr. Marko Polič
izr. prof. dr. Dominik Benkovič
izr. prof. dr. Katja Košir
doc. dr. Vita Poštuvan
doc. dr. Tinkara Pavšič Mrevlje
doc. dr. Alenka Gril
doc. dr. Marija Molan
doc. dr. Vislava Globevnik Velikonja
doc. dr. Emil Benedik
doc. dr. Tanja Gologranc
doc. dr. Vidmar Maša
doc. dr. Ana Kozina
doc. dr. Tanja Kajtna
doc. dr. Hojka Gregorič Kumperščak
asist. dr. Simona Gomboc
viš. pred. dr. Bor Sojar Voglar
asist. dr. Aleš Friedl
mag. Alenka Seršen Fras
asist. Nuša Zadravec Šedivy
asist. Tadevž Ropert
asist. Domen Malc
asist. Urška Živkovič
asist. Monika Klojčnik
strok. sodel. Samo Pastirk
strok. sodel. Janina Curk