Mobilni dostop | E-pošta - zaposleni | | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Kdo smo Predstojnica Oddelka
 red. prof. dr. Jožica Čeh Steger

 Namestnica predstojnice oddelka
 izr. prof. dr. Melita Zemljak Jontes

Redne članice in člani oddelka
red. prof. dr. Marko Jesenšek, izr. član SAZU
red. prof. dr. Silvija Borovnik
red. prof. dr. Jožica Čeh Steger
red. prof. dr. Dragica Haramija
red. prof. dr. Mihaela Koletnik
red. prof. dr. Irena Stramljič Breznik
red. prof. dr. Miran Štuhec
izr. prof. dr. Blanka Bošnjak
izr. prof. dr. Mira Krajnc Ivič
izr. prof. dr. Natalija Ulčnik
izr. prof. dr. Drago Unuk
izr. prof. dr. Branislava Vičar
izr. prof. dr. Melita Zemljak Jontes
doc. dr. Simona Pulko
doc. dr. Gjoko Nikolovski, lekt.

Zunanji sodelavci
red. prof. dr. Krištof Jacek Kozak
izr. prof. dr. Darja Pavlič

 Oddelčna učiteljica tutorka
 izr. prof. dr. Natalija Ulčnik

 Študentka tutorka
 Manja Vivod Smolnikar

Oddelčna koordinatorica programa Erasmus+
izr. prof. dr. Blanka Bošnjak