Mobil hozzáférés | E-posta | | Honlaptérkép |  |  |  |  |  | 
KERESÉS
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Naslov projekta: Slovenski jezik v stiku evropskega podonavskega in alpskega prostora (J6-2238)

Trajanje: marec 2009-marec 2012
Število članov projekta: 13
Vodja: red. prof. dr. Marko Jesenšek
Financer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Klasifikacija ARRS: 6.05.01 - Humanistične vede/Jezikoslovje/Raziskovanje posameznih jezikov

Projekt temelji na štirih temeljnih izhodiščih:

  • mesto slovenščine v odnosu do sosedskih jezikov in angleščine, predvsem vloga in položaj slovenskega knjižnega jezika v Podonavski regiji in prostoru Alpe-Jadran, kjer prihaja do jezikovnega prepletanja in kjer slovenska jezikovna politika še posebno občutljivo sooča evropski (slovenski) jezikovni regionalizem manjšinskih jezikov z globalnim svetovnim jezikom (angleščina);
  • narečja v slovenskem obmejnem pasu in njihov vpliv na rahljanje trdne knjižne norme in predpisov: (a) severovzhodna slovenska narečja v stiku s sosednjimi govori (narečji) v obmejnem prostoru ter slovenska narečja v zamejstvu, (b) širjenje rabe zemljepisno zaznamovanih jezikovnih različkov, (c) proučevanje izvirnoslovanskega ter neavtohtonega besedja, zlasti v imenoslovju in narečni strokovni terminologiji;
  • slovenska jezikovna politika v razvoju slovenskega jezika od 16. stoletja naprej in njen vpliv na slovenske knjižne različice v okviru alpske in panonske jezikovne baze;
  • soočanje in preverjanje teh izhodišč v likovnem jeziku - odnos med besedo in likovnim jezikom v nekdanjem avstro-ogrskem prostoru.