Mobilni dostop | E-pošta | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

O PROJEKTU

Projekt povezujejo sinhrone in diahrone raziskave slovenskega jezika. Sinhrono gre za preverjanje slovenske jezikovne norme in predpisov v stiku s sosedskimi jeziki in angleščino ter za dokazovanje odločilne vloge, ki jo imata v tem prostoru slovenska jezikovna politika in načrtovanje, diahrono pa za dopolnjevanje razvojnozgodovinskih in dialektoloških raziskav.

Raziskovalna problematika:

DEJAVNOSTI

1. organizacijske

 • vodenje in organizacija projekta
 • organizacija mednarodnega znanstvenega simpozija

2. raziskovalne

 • pregled in študij relevantne literature
 • zbiranje gradiva
 • analiza gradiva
 • objave

3. druge

 • obveščanje javnosti: novinarska konferenca, poročilo v medijih, strokovno poročilo o vlogi in pomenu slovenskega jezika
 • popularizacija slovenskega jezika
 • predstavitev projekta na tujih univerzah
 • izdaja zloženk in plakatov
 • izdelava spletne strani