Mobilni dostop | E-pošta | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

PODROBEN NAČRT URESNIČEVANJA IN ČASOVNA RAZPOREDITEV

Raziskovalni projekt bo trajal tri leta:

  • prvo raziskovalno leto (2009): priprava, zbiranje podatkov, priprava teoretičnih in metodoloških izhodišč dela;
  • drugo raziskovalno leto (2010): obdelava rezultatov, oblikovanje tez, publiciranje;
  • tretje raziskovalno leto (2011): izvedba simpozija, izdaja monografije in predstavitev raziskovalnih rezultatov v knjižni obliki.

Raziskave bomo opravljali na terenu (prvo in drugo raziskovalno leto) v prostoru Alpe-Jadran in v Podonavski regiji; pregledati in raziskati bo potrebno arhivsko gradivo v tem prostoru (prvo leto), v knjižnicah in inštitutih evidentirati ter raziskati starejše slovenske tekste (prvo in drugo leto), s pomočjo zbranih podatkov pa predstaviti slovensko jezikovno politiko v regiji (tretje leto) ter izdelati slovensko frazeološko zbirko besed in sestaviti slovarčke prevzetega in narečnega besedja v slovenskem obmejnem jezikovnem področju (tretje leto).