Mobile Access | E-mail | Site Map |  |  |  |  |  | 
Search
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Phone: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Člani oddelka za sociologijo

Predstojnik oddelka za sociologijo
doc. dr. Rudi Klanjšek

Namestnik predstojnka
doc. dr. Miran Lavrič

Koordinator tutorjev učiteljev
doc. dr. Andrej Naterer

Redno zaposleni člani oddelka
izr. prof. dr. Maja Godina Golija
doc. dr. Danijela Lahe
doc. dr. Tibor Rutar
doc. dr. Vesna Godina Vuk
doc. dr. Andrej Kirbiš
doc. dr. Marina Tavčar Krajnc
asist. Tina Cupar

Zunanji sodelavci
red. prof. dr. Božidar Kante
red. prof. dr. Majda Bastič
red. prof. dr. Jana Goriup
red. prof. dr. Davorin Kračun
red. prof. dr. Sergej Flere
izr. prof. dr. Boris Vezjak
izr. prof. dr. Matija Svetina
izr. prof. dr. Friderik Klampfer
izr. prof. dr. Majda Černič Istenič
doc. dr. Barbara Simonič
doc. dr. Lučka Lorber
doc. dr. Bojan Musil
doc. dr. Smiljana Gartner
doc. dr. Suzana Košir
doc. dr. Ksenija Domiter Protner
doc. dr. Katarina Habe
lekt. Kirsten Margaret Hempkin
asist. Bor Bricelj
asist. Barbara Bedenik