Mobilzuang | E-mail | Seitenübersicht |  |  |  |  |  | 
Suche
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Člani oddelka za sociologijo

Predstojnik oddelka za sociologijo
Uni. Doz. Dr. Rudi Klanjšek

Namestnik predstojnka
Uni. Doz. Dr. Miran Lavrič

Koordinator tutorjev učiteljev
Uni. Doz. Dr. Andrej Naterer

Redno zaposleni člani oddelka
Univ. Ao. Prof. Dr. Maja Godina Golija
Uni. Doz. Dr. Danijela Lahe
Uni. Doz. Dr. Tibor Rutar
Uni. Doz. Dr. Vesna Godina Vuk
Uni. Doz. Dr. Andrej Kirbiš
Uni. Doz. Dr. Marina Tavčar Krajnc
Assist. Tina Cupar

Zunanji sodelavci
Prof. Dr. Božidar Kante
Prof. Dr. Majda Bastič
Prof. Dr. Jana Goriup
Prof. Dr. Davorin Kračun
Prof. Dr. Sergej Flere
Univ. Ao. Prof. Dr. Boris Vezjak
Univ. Ao. Prof. Dr. Matija Svetina
Univ. Ao. Prof. Dr. Friderik Klampfer
Univ. Ao. Prof. Dr. Majda Černič Istenič
Uni. Doz. Dr. Barbara Simonič
Uni. Doz. Dr. Lučka Lorber
Uni. Doz. Dr. Bojan Musil
Uni. Doz. Dr. Smiljana Gartner
Uni. Doz. Dr. Suzana Košir
Uni. Doz. Dr. Ksenija Domiter Protner
Uni. Doz. Dr. Katarina Habe
Lekt. Kirsten Margaret Hempkin
Assist. Bor Bricelj
Assist. Barbara Bedenik