Mobilzuang | E-mail | Seitenübersicht |  |  |  |  |  | 
Suche
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Člani oddelka za sociologijo

Predstojnica oddelka za sociologijo
Uni. Doz. Dr. Vesna Godina Vuk

Namestnik predstojnice
Uni. Doz. Dr. Andrej Naterer

Koordinator tutorjev učiteljev
Uni. Doz. Dr. Andrej Naterer

Redno zaposleni člani oddelka
Univ. Ao. Prof. Dr. Maja Godina Golija
Univ. Ao. Prof. Dr. Andrej Kirbiš
Uni. Doz. Dr. Tibor Rutar
Uni. Doz. Dr. Danijela Lahe
Uni. Doz. Dr. Rudi Klanjšek
Uni. Doz. Dr. Marina Tavčar Krajnc
Uni. Doz. Dr. Miran Lavrič
Assist. Žiga Kobše
Assist. Tina Cupar

Zunanji sodelavci
Prof. Dr. Majda Bastič
Prof. Dr. Božidar Kante
Prof. Dr. Jana Goriup
Prof. Dr. Davorin Kračun
Prof. Dr. Sergej Flere
Univ. Ao. Prof. Dr. Matija Svetina
Univ. Ao. Prof. Dr. Friderik Klampfer
Univ. Ao. Prof. Dr. Boris Vezjak
Univ. Ao. Prof. Dr. Majda Černič Istenič
Uni. Doz. Dr. Lučka Lorber
Uni. Doz. Dr. Barbara Simonič
Uni. Doz. Dr. Smiljana Gartner
Uni. Doz. Dr. Bojan Musil
Uni. Doz. Dr. Ksenija Domiter Protner
Uni. Doz. Dr. Suzana Košir
Uni. Doz. Dr. Katarina Habe
Lekt. Kirsten Margaret Hempkin
Assist. Bor Bricelj
Assist. Barbara Bedenik