E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Raziskovanje

Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru razvija dvanajst študijskih področij z dvanajstimi oddelki:

1. Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
2. Oddelek za filozofijo
3. Oddelek za geografijo
4. Oddelek za germanistiko
5. Oddelek za madžarski jezik in književnost
6. Oddelek za pedagogiko
7. Oddelek za prevodoslovje
8. Oddelek za psihologijo
9. Oddelek za slovanske jezike in književnosti
10. Oddelek za sociologijo in
11. Oddelek za umetnostno zgodovino
12. Oddelek za zgodovino

Med temeljnim poslanstvom fakultete je razvijati znanstvenoraziskovalno delo na področju humanističnih, družboslovnih, izobraževalnih ved in umetnosti ter ga prenašati v izobraževanje.
Znanstvenoraziskovalno delo je usmerjeno v projektno delo, katerega cilj je doseganje prepoznavnosti in raziskovalne odličnosti, ki se odraža v delu programskih skupin ter sodelovanju v nacionalnih in mednarodnih projektih.