Mobilni dostop | E-pošta - zaposleni | | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Praksa - Študijski program 1. stopnje Pedagogika

Učna praksa študentov pedagogike je nujna in obvezna sestavina študija. Omogoča povezovanje teoretičnega (akademskega znanja) s praktičnimi pedagoškimi znanji in pridobljenimi izkušnjami študentov.

Temelji cilji praktičnega usposabljanja študentov so:

  • usposobiti študente za sistematično opazovanje različnih dejavnosti iz bodočega poklicnega delovanja, izkušenih praktikov ter študentov kolegic in kolegov;
  • usposobiti študente za načrtovanje, izvajanje in evalviranje različnih aktivnosti institucije, in sicer v skladu s sodobnimi pedagoško-psihološkimi in didaktičnimi teoretičnimi izhodišči ter dobro prakso;
  • razviti zavest študentov o nujnosti stalne refleksije lastne prakse,
  • prilagajanje, načrtovanje in izvedbe aktivnosti potrebam različnih udeležencev (uporabnikom: npr. učencem, odraslim, zaposlenim ...), sodelovanje z drugimi strokovnjaki ter
  • zavedati se pomena stalnega strokovnega izpopolnjevanja in s tem profesionalne rasti.

Praksa je zasnovana v nestrnjeni obliki, to pomeni, da jo študent opravlja skozi celoten letni semester 3. letnika (marec, april, maj) v obsegu 50 ur neposredne prisotnosti (10 ur je namenjenih pripravi dnevnika prakse).

Za dodatne informacije se lahko obrnete na nosilko Praktičnega usposabljanja dr. Marijo Javornik Krečič (marija.javornik@um.si).

Povezava na navodila in dnevnik prakse: