E-pošta - zaposleni | | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Praksa - Študijski program 1. stopnje Psihologija

Praktično usposabljanje študentov psihologije je nujna in obvezna sestavina študija, ki omogoča neposredno vključitev študentov v različne oblike psiholoških dejavnosti. Praktično usposabljanje na 1. stopnji je namenjeno spremljanju in opazovanju dela iz bodočega poklicnega delovanja, spoznavanju specifičnih kompetenc psihologov na različnih delovnih področjih ter seznanitvi s psihodiagnostičnimi pripomočki, ki se uporabljajo v posameznih delovnih okoljih. Na 1. stopnji študenti pretežno opazujejo različne dejavnosti mentorja (tj. psihologa) in pridobljene kompetence sistematično beležijo glede na uveljavljeno razvrstitev strokovnih aktivnosti psihologov: A. opredelitev ciljev, B. ocenjevanje, C. razvoj, D. intervencija, E. evalvacija, F. komunikacija.

Praktično usposabljanje se izvaja v 3. letniku 1. stopnje. Študenti iz seznama partnerskih organizacij FF UM izberejo inštitucijo ali podjetje, kjer v okviru 60 ur sodelujejo v delu izbrane organizacije (npr. vrtci, osnovne in srednje šole, visokošolski zavodi, izobraževalni oddelki v podjetjih, svetovalne službe in centri, nevladne organizacije, zdravstvene in podporne ustanove). Pred vključitvijo v izvedbo praktičnega usposabljanja se morajo študenti seznaniti s pravilnikom o praktičnem usposabljanju, s pripravo dnevnika o praktičnem usposabljanju in beleženjem psiholoških kompetenc po Europsy modelu ter s kodeksom poklicne etike psihologov Slovenije.

Za morebitne dodatne informacije se lahko obrnete na koordinatorico praktičnega usposabljanja dr. Sara Tement (sara.tement@um.si).