E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

1. Razpis za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2021/2022

Razpis za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2021/2022 je objavljen na naslednjih povezavah:
v slovenščini: https://moja.um.si/bodoci-studentje/Strani/vpis-podiplomski.aspx
v angleščini: https://moja.um.si/en/future-students/Strani/enrolment-postgraduate.aspx

Informacije o informativnih dnevih so objavljene v spustnem seznamu na naslednjih povezavah: https://moja.um.si/bodoci-studentje/Strani/dogodki.aspx ter https://moja.um.si/en/future-students/Strani/events.aspx.

Navodila kandidatom za prijavo na podiplomske študijske program Filozofske fakultete Univerze v Mariboru so objavljena na spletni povezavi: http://www.ff.um.si/studenti/vpis/razpis-podiplomski-2021.dot

2. Obvestilo za kandidate za vpis na doktorski študij

Skladno z 12. členom Pravilnika o doktorskem študiju na UM št. 012/2018/1 mora imeti kandidat praviloma pred vpisom izbranega delovnega mentorja in izdelan okvirni program doktorskega študija (http://www.ff.um.si/dotAsset/77725.pdf). Kandidatom priporočamo, da pravočasno stopijo v stik z oddelkom in delovnim mentorjem.

3. Obvestilo o vpisu v višji letnik, ponovnem vpisu v isti letnik in vpisu v absolventski staž ter podaljšanju statusa študenta v študijskem letu 2020/2021 na doktorskih študijskih programih tretje stopnje Filozofske fakultete UM

4. Prehod na štiriletne doktorske študijske programe 3. stopnje in nadaljevanje študija po triletnih programih

Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru skladno z določili Razpisa za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2019/2020 ne bo več razpisala triletnih doktorskih študijskih programov 3. stopnje. Od tega študijskega leta dalje se bodo na vseh oddelkih razpisovali samo štiriletni doktorski študijski programi.

Filozofska fakulteta UM bo postopno prehajala z izvajanja triletnih na izvajanje štiriletnih programov:

  • v študijskem letu 2018/2019 bo zadnjič izvajala 1. letnik triletnih doktorskih študijskih programov 3. stopnje;
  • v študijskem letu 2019/2020 bo zadnjič izvajala 2. letnik triletnih doktorskih študijskih programov 3. stopnje in
  • v študijskem letu 2020/2021 bo zadnjič izvajala 3. letnik triletnih doktorskih študijskih programov 3. stopnje.

Študenti, ki bodo redno napredovali po programu, bodo lahko zaključili študij po triletnih programih. Študenti, ki ne bodo izpolnjevali pogojev za napredovanje v višji letnik in bodo letnik ponavljali, bodo ob ponovnem vpisu v letnik dobili dodatne obveznosti za končanje študija po štiriletnih programih. Študenti, ki ne bodo izpolnjevali pogojev za napredovanje v višji letnik in bodo prekinili študij, bodo ob vpisu v višji letnik morali zaprositi za določitev dodatnih obveznosti za končanje študija po štiriletnih programih.

Doktorski študijski programi Filozofske fakultete Univerze v Mariboru
Okvirni program doktorskega študija
Prijavnica za izpit
Pogoji za napredovanje po programih
Vpis v višji letnik z izpolnjenimi pogoji za napredovanje
Vpis v višji letnik z manjkajočimi pogoji za napredovanje
Ponovni vpis v isti letnik študija
Vpis v absolventski staž in podaljšanje absolventskega staža
Pravilnik o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru
Pogoji za nosilce, mentorje in somentorje na doktorskem študiju
Prijava teme doktorske disertacije
Izdelava in oblika doktorske disertacije
Oddaja mehko vezanih izvodov in zagovor doktorske disertacije
Oddaja trdo vezanih izvodov po uspešnem zagovoru doktorske disertacije
Promocija kandidata v doktorja znanosti

Kontaktna oseba za 3. stopnjo:
Jasna Žolnir
E-naslov: jasna.zolnir@um.si
Tel.: 386 (0)2 22 93 775
Uradne ure: vsak delovnik od 10.00 do 12.00 v Službi za študentske zadeve, pisarna 01.07.