Mobilni dostop | E-pošta | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Razpis za vpis v podiplomske študijske programe 2. in 3. stopnje v študijskem letu 2017/18

Vpis v višje letnike, absolventski staž in ponavljanje letnika v študijskem letu 2017/18

  1. Splošno o vpisu v višji letnik in pogoji za napredovanje.
  2. Obvestilo o vpisu višje letnike, absolventski staž in ponavljanje letnika v študijskem letu 2017/18.
  3. Pomembni datumi za vpis v študijskem letu 2017/18:
  •  jesensko izpitno obdobje - od 16. 8. 2017 do 12. 9. 2017,
  •  elektronski vpis za študente, ki bodo izpolnjevali pogoje za napredovanje v višji letnik - od 1. 9. 2017 do 20. 9. 2017,
  •  oddaja prošenj za vpis v višji letnik z manjkajočimi pogoji, ponovni vpis v isti letnik in podaljšanje absolventskega staža - od 12. 9. 2017 do 15. 9. 2017. Prošnje študentov, ki bodo prispele na naslov komisije po navedenem datumu, se zavržejo kot nepravočasne in jih komisija ne bo obravnavala,
  • obravnava prošenj študentov na seji Komisije za študijske zadeve - 22. 9. 2017,
  • objava izpisa sklepov Komisije za študijske zadeve na spletni strani FF UM - 26. 9. 2017 po 14. uri,
  • elektronski vpis za študente, ki jim bo Komisija za študijske zadeve FF UM odobrila vpis v višji letnik z manjkajočimi pogoji, ponovni vpis v isti letnik ali podaljšanje absolventskega staža - 27. 9. 2017 in 28. 9. 2017.

 

Prijava teme doktorske disertacije

Oddaja mehko vezanih izvodov in zagovor doktorske disertacije

Oddaja trdo vezanih izvodov po uspešnem zagovoru doktorske disertacije

Promocija kandidata v doktorja znanosti