Mobilni dostop | E-pošta - zaposleni | | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Prijava teme doktorske disertacije

(1) Doktorski študent prijavi temo doktorske disertacije s tem obrazcem, ki je sestavni del Pravilnika o doktorskem študiju na UM št: 012/2018/1.
(2) Doktorski študent odda prijavo teme doktorske disertacije s prilogami v Službi za študentske zadeve (doktorski študij) Filozofske fakultete UM v natisnjeni obliki v 6 izvodih. Doktorski študent odda dispozicijo tudi v elektronski obliki na e-naslov: tadeja.tement1@um.si.
(3) Prijavi teme doktorske disertacije, ki vsebuje predlog naslova doktorske teme ter predlog in soglasje potencialnega mentorja, študent priloži:

  • dispozicijo doktorske disertacije, pripravljeno v skladu s četrtim in petim odstavkom 18. člena Pravilnika o doktorskem študiju na UM št: 012/2018/1,
  • seznam znanstvenih in drugih del oz. dosežkov, ki so vezani na doktorski študij (izpis iz sistema COBISS ali portfolio, če dela niso vpisana v sistem COBISS),
  • mentorjevo strokovno mnenje o predlagani dispoziciji, ki vključuje tudi njegov predlog za zunanjega ocenjevalca, ki izpolnjuje pogoje, določene v 9. in 10. členu Pravilnika o doktorskem študiju na UM št: 012/2018/1,
  • če se predlaga somentor, utemeljitev vloge mentorja in somentorja pri doktorskem delu študenta,
  • utemeljitev, da mentor/somentor izpolnjuje pogoje, določene v 9. in 10. členu Pravilnika o doktorskem študiju na UM št: 012/2018/1,
  • obrazca predlog za mentorja in predlog za somentorja.