E-mail - employees | | Site Map |  |  |  |  |  | 
Search
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Phone: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Služba za študentske zadeve

V času prilagojene organizacije dela Filozofske fakultete v zvezi z najnovejšimi ukrepi za obvladovanje posledic koronavirusa COVID-19, ki sta jih izdala Vlada RS in Univerza v Mariboru, vas prosimo, da vaša vprašanja za Službo za študentske zadeve naslovite na navedene e-naslove. Naš odgovor lahko v delovnih dneh pričakujete v roku 24 ur.

Kandidati za vpis na študijske programe 1. stopnje in študenti študijskih programov 1. stopnje:

 • mira.mastinsek@um.si
  Prijavno-vpisni postopki, prošnje študentov za dodelitev posebnega statusa, prošnje študentov za izjemno napredovanje in ponovni vpis oz. podaljšanje statusa, izbirnost, šolnine, prošnje študentov za določitev obveznosti za nadaljevanje in dokončanje prekinjenega študija ter določitev obveznosti študentov v primeru ponovnega vpisa v isti letnik.
 • marcela.marsel@um.si
  Uradne ure, urniki, izpitna evidenca (izpitni roki, prijave za višanje ocene, komisijski izpiti), potrdila (o vpisu, o opravljenih izpitih, za Zoisove štipendije, učni načrti), prošnje (priznanje izpitov, podaljšanje AIPS računa) študentske izkaznice, zdravniški pregledi.

Kandidati za vpis na študijske programe 2. stopnje in študenti študijskih programov 2. stopnje:

 • tamara.zorko2@um.si
  Diferencialni izpiti, prijavno-vpisni postopki, prošnje študentov, izbirnost, šolnine, prošnje študentov za določitev obveznosti za nadaljevanje in dokončanje prekinjenega študija ter določitev obveznosti študentov v primeru ponovnega vpisa v isti letnik

Kandidati za vpis na študijske programe 3. stopnje in študenti študijskih programov 3. stopnje:

 • jasna.zolnir@um.si
  Prijavno-vpisni postopki, prošnje študentov, šolnine, postopek prijave teme doktorske disertacije, priprave in zagovora doktorske disertacije.

Office Hours

For students (line on the hallway)

Regular studies Part-time studies
every day between 10 and 12 a.m. every day between 10 and 12 a.m. and
on Wednesdays between 2 and 4 p.m.

Postgraduate studies

every day between 10 and 12 a.m. and
on Wednesdays between 2 and 4 p.m.

Office hours are valid for the given times, only.

 

For professors
Every day between 10 a.m. and 1 p.m.