E-mail - employees | | Site Map |  |  |  |  |  | 
Search
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Phone: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Služba za študentske zadeve

Kandidati za vpis na študijske programe 1. stopnje in študenti študijskih programov 1. stopnje:

 • + 386 (0)2 22 93 643
  Prijavno-vpisni postopki, prošnje študentov za dodelitev posebnega statusa, prošnje študentov za izjemno napredovanje in ponovni vpis oz. podaljšanje statusa, izbirnost, šolnine
 • + 386 (0)2 22 93 778
  Uradne ure, urniki, izpitna evidenca (izpitni roki, prijave za višanje ocene, komisijski izpiti), potrdila (o vpisu, o opravljenih izpitih, za Zoisove štipendije, učni načrti), prošnje (priznanje izpitov, podaljšanje AIPS računa) študentske izkaznice, zdravniški pregledi.
 • + 386 (0)2 22 93 775
  Zaključevanje študija na študijskih programih 1. stopnje, prošnje študentov za določitev obveznosti za nadaljevanje in dokončanje prekinjenega študija ter določitev obveznosti študentov v primeru ponovnega vpisa v isti letnik.

Kandidati za vpis na študijske programe 2. stopnje in študenti študijskih programov 2. stopnje:

 • + 386 (0)2 22 93 781
  Diferencialni izpiti, prijavno-vpisni postopki, prošnje študentov, izbirnost, šolnine, prošnje študentov za določitev obveznosti za nadaljevanje in dokončanje prekinjenega študija ter določitev obveznosti študentov v primeru ponovnega vpisa v isti letnik
 • + 386 (0)2 22 93 775
  Zaključevanje študija na študijskih programih 2. Stopnje.

Kandidati za vpis na študijske programe 3. stopnje in študenti študijskih programov 3. stopnje:

 • + 386 (0)2 22 93 702
  Prijavno-vpisni postopki, prošnje študentov, šolnine, postopek prijave teme doktorske disertacije, priprave in zagovora doktorske disertacije.

Office Hours

For students (line on the hallway)

Regular studies Part-time studies
every day between 10 and 12 a.m. every day between 10 and 12 a.m. and
on Wednesdays between 2 and 4 p.m.

Postgraduate studies

every day between 10 and 12 a.m. and
on Wednesdays between 2 and 4 p.m.

Office hours are valid for the given times, only.

 

For professors
Every day between 10 a.m. and 1 p.m.