E-posta | | Honlaptérkép |  |  |  |  |  | 
KERESÉS
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Služba za študentske zadeve

Kandidati za vpis na študijske programe 1. stopnje in študenti študijskih programov 1. stopnje:

 • + 386 (0)2 22 93 643
  Prijavno-vpisni postopki, prošnje študentov za dodelitev posebnega statusa, prošnje študentov za izjemno napredovanje in ponovni vpis oz. podaljšanje statusa, izbirnost, šolnine
 • + 386 (0)2 22 93 778
  Uradne ure, urniki, izpitna evidenca (izpitni roki, prijave za višanje ocene, komisijski izpiti), potrdila (o vpisu, o opravljenih izpitih, za Zoisove štipendije, učni načrti), prošnje (priznanje izpitov, podaljšanje AIPS računa) študentske izkaznice, zdravniški pregledi.
 • + 386 (0)2 22 93 775
  Zaključevanje študija na študijskih programih 1. stopnje, prošnje študentov za določitev obveznosti za nadaljevanje in dokončanje prekinjenega študija ter določitev obveznosti študentov v primeru ponovnega vpisa v isti letnik.

Kandidati za vpis na študijske programe 2. stopnje in študenti študijskih programov 2. stopnje:

 • + 386 (0)2 22 93 781
  Diferencialni izpiti, prijavno-vpisni postopki, prošnje študentov, izbirnost, šolnine, prošnje študentov za določitev obveznosti za nadaljevanje in dokončanje prekinjenega študija ter določitev obveznosti študentov v primeru ponovnega vpisa v isti letnik
 • + 386 (0)2 22 93 775
  Zaključevanje študija na študijskih programih 2. Stopnje.

Kandidati za vpis na študijske programe 3. stopnje in študenti študijskih programov 3. stopnje:

 • + 386 (0)2 22 93 702
  Prijavno-vpisni postopki, prošnje študentov, šolnine, postopek prijave teme doktorske disertacije, priprave in zagovora doktorske disertacije.


Uradne ure službe za študentske zadeve

 • Študijski programi 1. in 2. stopnje

vsak dan med 10.00 in 12.00 uro in v sredo od 13.00 do 15.00 ure,

 • Študijski programi 3. stopnje

vsak dan med 10.00 in 12.00 uro v Mednarodni pisarni FF UM.