E-pošta - zaposleni | | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

DIPLOMSKI POSTOPEK

Zaključek študija na
bolonjskih študijskih
programih I. stopnje
Zaključek študija na
univerzitetnih 4-letnih
študijskih programih

Zaključek študija na
bolonjskih študijskih
programih II. stopnje

POMEMBNO: Obvestilo študentom UNI 4-letnih programov za dokončanje študija

Zadnji rok za oddajo diplomskih del je 30. 5. 2016.
Rok je inštrukcijski, kar pomeni, da fakulteta z določitvijo tega roka upošteva in jamči izpeljavo vseh postopkov, potrebnih za dokončanje študija, vključno z zagovorom diplomskega dela.

Zakonski rok za dokončanje študija je do vključno 30. 9. 2016, skladno z 48. členom prehodnih in končnih določb Zakona o visokem šolstvu.
Po 30. 9. 2016 zaključek študija na univerzitetnih 4-letnih študijskih programih zakonsko ne bo več možen.


Obvestilo študentom o avtorskih pravicah

Navodilo o postopku ugotavljanja plagiatorstva (Št. N 8/2013-526 NP)

Spremembe in dopolnitve Navodil o postopku ugotavljanja plagiatorstva

Postopek pridobitve in potrditve dokumentacije za vnos dodatnih dosežkov študenta v prilogo k diplomi

Priročnik za izdelavo zaključnih del (pri oddaji diplomskega dela uporabljajte aktualne obrazce, objavljene pod navodili za zaključek študija)

Priloga k diplomi - Vloga za vpis dodatnih informacij o študentu, povezanih s študijem