E-pošta - zaposleni | | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Na osnovi Pravilnika o postopku priprave in zagovora diplomskega dela na dodiplomskem študiju (št. A3/2008 41 AG) in Predloga Navodil za izpeljavo postopka priprave in zagovora diplomskega dela na dodiplomskem študiju na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru študentje in študentke dvopredmetnih univerzitetnih študijskih programov, kot navodila upoštevajo

KRAJŠO PREDSTAVITEV POTEKA DIPLOMSKEGA POSTOPKA ZA ŠTUDENTE UNIVERZITETNIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV FILOZOFSKE FAKULTETE UNIVERZE V MARIBORU

Študenti univerzitetnih dvopredmetnih študijskih programov Filozofske fakultete morajo za dokončanje študija opraviti še diplomsko delo, tako da opravijo:

  • ali diplomsko seminarsko nalogo (tj. na enem izmed dvopredmetnih študijskih programov) in diplomsko delo (tj. na drugem izmed dvopredmetnih študijskih programov)
  • ali enakovredni diplomski deli (tj. na obeh dvopredmetnih študijskih programih)
  • ali skupno (eno) diplomsko delo (tj. za oba dvopredmetna študijska programa skupaj).

Študenti enopredmetnih študijskih programov pripravijo eno diplomsko delo.

Študenti dvopredmetnih študijskih programov, ki bodo opravljali skupno diplomsko delo ali dve diplomski deli, dobijo dodatne informacije o diplomskem postopku v referatu za študentske zadeve.

Postopek prijave

Študenti dvopredmetnih študijskih programov za dokončanje študija najprej opravijo diplomsko seminarsko nalogo, nato prijavijo temo za diplomsko delo.

NAVODILA ZA PRIJAVO TEME ZA DIPLOMSKO SEMINARSKO NALOGO

NAVODILA ZA PRIJAVO IN ODDAJO DISPOZICIJE DIPLOMSKEGA DELA

PRIPRAVA DIPLOMSKEGA DELA

ODDAJA DIPLOMSKEGA DELA

ZAGOVOR DIPLOMSKEGA DELA

SLAVNOSTNA PODELITEV DIPLOMSKIH LISTIN

PRIROČNIK ZA IZDELAVO ZAKLJUČNIH DEL (pri oddaji diplomskega dela uporabljajte aktualne obrazce, objavljene pod navodili za zaključek študija)