Mobilni dostop | E-pošta | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

POGOSTA VPRAŠANJA ŠTUDENTOV

 

 

1.) Uveljavljanje pedagoške prakse pri strokovnem izpitu
2.) Ponovno opravljanje izpita z namenom zvišanja ocene.
3.) Opravljanje študijskih obveznosti in izpitov iz učnih enot višjega letnika.
4.) Študenti - osebe brez statusa in študenti, ki so ponovno vpisani v letnik »Določitev študijskih obveznosti v primeru spremembe študijskega programa«
5.) Kako urediti izdajo dvojnika študentske/akademske izkaznice?
6.) Indeks
7.) Tutorstvo na Filozofski fakulteti
8.) Študijska izmenjava
9.) Študenti s posebnim statusom na Univerzi v Mariboru
10.) Študenti invalidi
11.) Postopki za zaključek študija na znanstvenem magisteriju in doktorskem študiju
12.) Opravljanje diferencialnih izpitov za vpis na študijske programe 2. stopnje
13.) Razpis za vpis
14.) Izpis iz fakultete
15.) Zdravstvena oskrba študentov
16.) Študijski koledar za študijsko leto 2015/2016
17.) Posledice zamude plačila
18.) Način in pogoji plačila
19.) Redni/izredni študent, ki ni plačal dela šolnine
20.) Osebe brez statusa in plačilo storitev
21.) Osebe brez statusa – pavzerji, ki nimajo opravljenih obveznosti za pristop k izpitu
22.) Zaključek študija na podiplomskih »nebolonjskih« študijskih programih
23.) Zaključek študija po univerzitetnih 4-letnih študijskih programih
24.) Kje so objavljene govorilne ure in spremembe govorilnih ur izvajalcev?
25.) Kako urediti izdajo dvojnika študentske/akademske izkaznice?
26.) Zadnji izpit pred zaključkom študija
27.) Izpit za študenta 4-letnega programa ni razpisan. Kako ravnati?
28.) Kolikokrat lahko opravljam posamezni izpit?
29.) Kaj je komisijsko preverjanje znanja?
30.) Kakšna je cena izpita?
31.) Kako je s plačilom, če se študent ne odjavi pravočasno oziroma ne pristopi k izpitu?
32.) Kako se od izpita odjavi študent, ki mora plačati izpit?
33.) Kako se študent prijavi h komisijskemu izpitu?
34.) Kako se k izpitu prijavi študent, ki mora plačati izpit?
35.) Kateri študenti morajo plačati izpite?
36.) Kakšen je rok prijave k izpitu – odjave od izpita?
37.) Kako se prijavim k izpitu – odjavim od izpita?
38.) Kaj je digitalna identiteta, kje jo lahko prevzamem, na koga se lahko obrnem v primeru težav?
39.) Kaj je AIPS?
40.) Kje so navedene kontaktne osebe Službe za študentske zadeve?
41.) Kdaj so uradne ure Službe za študentske zadeve?
42.) Kje so objavljena pomembna obvestila za študente?
43.) Kje je objavljen urnik za študente 1. in 2. stopnje?
44.) Kje so zbrani pogoji za napredovanje študentov 1. 2. in 3. stopnje?
45.) Kje je objavljen študijski program?
46.) Ali je prisotnost na predavanjih obvezna?
47.) Akti Univerze v Mariboru
48.) Pravice in dolžnosti študentov
49.) Status študenta - spremembe 70. člena Zakona o visokem šolstvu glede podaljšanja statusa
50.) Status študenta