Mobilni dostop | E-pošta - zaposleni | | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

IZPIT IZ SLOVENSKEGA JEZIKA

Vse tuje državljane, ki se vpisujejo na študij na Univerzi v Mariboru, obveščamo, da bo izpit iz slovenskega jezika na višji (B2) ravni:

  • 18. 3. 2019 ob 10.00, predavalnica 2.9/FF;
  • 30. 5. 2019 ob 10.00, predavalnica 2.7/FF;
  • 14. 6. 2019 ob 10.00, predavalnica 2.22/FF;
  • 20. 8. 2019 ob 10.00, predavalnica 2.22/FF;
  • 13. 9. 2019 ob 10.00, predavalnica 2.22/FF.

LITERATURA:

  • Jože Toporišič, 2004: Slovenska slovnica. Maribor: Založba Obzorja.
  • France Žagar SLOVENSKA SLOVNICA IN JEZIKOVNA VADNICA
  • Damjana Kern, Mojca Stritar, Damjana Huber, Tjaša Alič, Tanja Jerman, 2010: Pot do izpita iz slovenščine. Učbenik za pripravo iz znanja slovenščine na srednji in visoki ravni.

ZBIRKA TESTOV:

  • IZPIT IZ ZNANJA SLOVENŠČINE NA SREDNJI RAVNI (ZBIRKA TESTOV)
  • IZPIT IZ ZANJA SLOVENŠČINE NA VISOKI RAVNI (ZBIRKA TESTOV)
Za pozitivno oceno mora kandidat pri vsakem delu doseči najmanj 60 % točk. Končna ocena na izpitu je opisna: opravil/a oz. ni opravil/a. Raven znanja po Skupnem evropskem jezikovnem okviru je B2.

Prijavnica na izpit iz slovenskega jezika

Prijavnico za izpit si natisnite in jo izpolnite ter jo skupaj s plačano položnico pošljite na naslov (najmanj 8 dni pred izpitom):

Filozofska fakulteta UM
Koroška cesta 160
2000 Maribor

Stroške izpita poravnate z nakazilom na transakcijski račun Filozofske fakultete UM:

Filozofska fakulteta UM
Koroška cesta 160
2000 Maribor

Transakcijski račun: 0110 0600 0020 393
Sklic: 662 208
Namen nakazila: izpit iz slovenščine za tujce

Cena izpita: 103,70 EUR