Mobilni dostop | E-pošta | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Pravilniki in poslovniki

Najpomembnejši akt je Statut Univerze v Mariboru, so dosegljivi na tej povezavi.

Drugi pomembni akti za študente Univerze v Mariboru so dosegljivi na tej povezavi.

Predlagamo, da se seznanite s spodnjimi akti.

 • Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM
 • Pravilnik o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje UM
 • Pravilnik o postopku priprave in zagovora doktorske disertacije na UM
 • Pravilnik o izdelavi zaključnih del vseh stopenj študija v tujem jeziku na UM
 • Pravilnik o priznavanju znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v študijski program
 • Pravilnik o študentih s posebnim statusom na UM
 • Pravilnik o študijskem procesu študentov invalidov UM
 • Merila za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s 85., 121., ter 212. členom Statuta UM
 • Pravilnik o izvajanju študentskega vprašalnika o dejanski študijski obremenitvi študenta na UM
 • Pravilnik o izvajanju študentske ankete na UM
 • Pravilnik o demonstratorstvu
 • Navodila za opravljanje obveznosti in izpitov pri predmetih iz akreditiranih študijskih programov za druge udeležence
 • Navodila o prispevkih in vrednotenju stroškov na UM
 • Navodilo o postopku ugotavljanja plagiatorstva (Št. N 8/2013-526 NP)