Mobilni dostop | E-pošta | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

ŠTUDENTI S POSEBNIMI POTREBAMI

Študenti s posebnimi potrebami na Filozofski fakulteti so skladno s Pravilnikom o študijskem procesu študentov invalidov Univerze v Mariboru in Pravilnikom o študentih s posebnim statusom na Univerzi v Mariboru upravičeni do vseh ugodnosti, ki jim jih nudita oba predhodno veljavna pravilnika. Za uveljavljanje pravic, ki izhajajo iz pravilnikov, morajo študenti podati vlogo na Komisijo za študijske zadeve FF UM.

Pravilnik o študijskem procesu študentov invalidov UM

Pravilnik o študijskem procesu invalidov

Obvestila UM

Vloga za pridobitev posebnega statusa

Pravilnik o študentih s posebnimi statusom na UM