E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Študijski programi Filozofske fakultete UM

I. stopnja
II. stopnja
III. stopnja
Univerzitetni 4-letni študijski programi

Študijski programi I. stopnje

Univerzitetni enopredmetni študijski program prve stopnje
1. Slovenski jezik in književnost Študijski program
2. Sociologija in interdisciplinarno družboslovje Študijski program
3. Psihologija Študijski program
4. Germanistika Študijski program
5. Zgodovina Študijski program

Univerzitetni dvopredmetni študijski program prve stopnje
1. Slovenski jezik in književnost Študijski program
2. Geografija Študijski program
3. Sociologija Študijski program
4. Angleški jezik in književnost Študijski program
5. Prevajalske študije - angleščina (predhodno Prevodoslovne študije - angleščina/Medjezikovne študije - angleščina) Študijski program
6. Madžarski jezik s književnostjo Študijski program
7. Prevajalske študije - madžarščina (predhodno Prevodoslovne študije - madžarščina/Medjezikovne študije - madžarščina) Študijski program
8. Pedagogika Študijski program
9. Filozofija Študijski program
10. Nemški jezik in književnost Študijski program
11. Prevajalske študije - nemščina (predhodno Prevodoslovne študije - nemščina/Medjezikovne študije - nemščina) Študijski program
12. Zgodovina Študijski program
13. Umetnostna zgodovina Študijski program

Študijski programi II. stopnje

Enopredmetni nepedagoški magistrski študijski programi druge stopnje
1. Slovenski jezik in književnost Študijski program
2. Književnost Študijski program
3. Filozofija Študijski program
4. Medkulturna germanistika
Študijski program
5. Prevajanje in tolmačenje: smer Prevajanje in smer Tolmačenje
Študijski program
6. Psihologija Študijski program
7. Sociologija
Študijski program
8. Zgodovina Študijski program

Enopredmetni pedagoški magistrski študijski programi druge stopnje
1. Pedagogika
Študijski program
2. Slovenski jezik in književnost
Študijski program


Dvopredmetni nepedagoški magistrski študijski programi druge stopnje

1. Anglistika
Študijski program
2. Filozofija
Študijski program
3. Geografija Študijski program
4. Medkulturna germanistika Študijski program
5. Slovenski jezik in književnost
Študijski program
6. Umetnostna zgodovina Študijski program
7. Zgodovina
Študijski program

Dvopredmetni pedagoški magistrski študijski programi druge stopnje

1. Filozofija Študijski program
2. Geografija Študijski program
3. Madžarski jezik s književnostjo
Študijski program
4. Nemščina kot tuji jezik Študijski program
5. Pedagogika Študijski program
6. Poučevanje angleščine Študijski program
7. Slovenski jezik in književnost Študijski program
8. Sociologija Študijski program
9. Zgodovina Študijski program

Študijski programi III. stopnje (bolonjski doktorski študijski programi)

Študijski program
Filozofija Študijski program
Geografija Študijski program
Germanistične študije Študijski program
Hungaristične študije Študijski program
Pedagogika Študijski program
Slovenistične študije Študijski program
Sociologija Študijski program
Psihologija (predhodno Vedenjska in kognitivna nevroznanost) Študijski program
Umetnostna zgodovina Študijski program
Zgodovina Študijski program

Univerzitetni 4-letni študijski programi

Univerzitetni enopredmetni pedagoški študijski program
1. Slovenski jezik s književnostjo Študijski program *
2. Nemški jezik s književnostjo Študijski program *

Univerzitetni enopredmetni nepedagoški študijski program
1. Zgodovina Študijski program *

Univerzitetni dvopredmetni nepedagoški študijski program
1. Prevajanje in tolmačenje - angleščina in ... Študijski program *
2. Prevajanje in tolmačenje - nemščina in ... Študijski program *

Univerzitetni dvopredmetni pedagoški študijski program
1. Angleški jezik s književnostjo in ... Študijski program *
2. Filozofija in ... Študijski program *
3. Geografija in ... Študijski program *
4. Madžarski jezik s književnostjo in ... Študijski program *
5. Nemški jezik s književnostjo in ... Študijski program *
6. Pedagogika in ... Študijski program *
7. Slovenski jezik s književnostjo in ... Študijski program *
8. Sociologija in ... Študijski program *
9. Zgodovina in ... Študijski program *

* Racionalizirani univerzitetni 4-letni študijski programi, veljavni od študijskega leta 2009/2010 dalje

 

Študijski programi za učitelje naravoslovnih predmetov, tehnike, matematike in računalništva na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru.