E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si
red. prof. dr. Matjaž Birk
E-mail matjaz.birk@um.si
Telefon +386 (0)2 22 93 605
Prostor: K 2.38.5
Govorilne ure: AIPS
Izpitni roki: AIPS
Bibliografija: COBISS
Znanstveno delo: ARRS

Znanstveni in akademski naziv

 • doktor znanosti,
 • redni profesor za nemško književnost.

Življenjepis

 • 1982 - 1987: študij na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani ─ smer francoski jezik s književnostjo, nemški jezik s književnostjo
 • 1988 -1989: Izobraževali center za vodilne delavce pri Gospodarski zbornici Slovenije (sedanja IEDC Bled) ─ organizacija seminarjev in prevajanje
 • 1989 -1991: Izobraževalni center za tuje jezike Ljubljana ─ vodenje jezikovnih tečajev za odrasle
 • 1991: Izvolitev v naziv asistenta za nemško književnost na UM
 • Od leta 1991 redno zaposlen kot visokošolski sodelavec oz. visokošolski učitelj na Oddelku za germanistiko na Pedagoški fakulteti (sedanji Filozofski fakulteti) UM
 • 1993 -1994: Fakulteta za družbene vede UL ─ pogodbeni predavatelj jezika stroke
 • 1996: magistrsko delo iz nemške književnosti »Korespondenca med Josephom Rothom in Stefanom Zweigom«, FF UL
 • 1999: doktorska disertacija iz literarnih ved: »Nemška literarna ustvarjalnost v časopisu Illyrisches Blatt (1819-1849)«, FF UL
 • 2000: Izvolitev v naziv docenta za nemško književnost na UM
 • 2004 -2016 Znanstveni svetovalec Avstrijske čitalnice Maribor
 • 2005: Izvolitev v naziv izrednega profesorja za nemško književnost na UM
 • 2008 - 2011: Mentorstvo mlademu raziskovalcu, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
 • 2016: Izvolitev v naziv rednega profesorja za nemško književnost na UM
 • Gostujoči profesor na Universität Regensburg, Fakultät für Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften, Institut für Germanistik (nov. 2016-jan. 2017).
 • Gostujoči raziskovalec ('chercheur visitant') na Université de Picardie Jules Verne (Amiens), Département d'Allemand (sept.-okt. 2018).
 • Gostujoča predavanja na univerzah v Avstriji (Dunaj, Innsbruck, Salzburg), Nemčiji (Bayreuth, Dortmund, Jena, Regensburg), Franciji (Amiens, Reims, Tours), Madžarskem (Sombotel), Bolgariji (Sofija, Veliko Tarnovo), na Hrvaškem (Zagreb) idr.
 • Strokovna izpopolnjevanja in raziskovalna bivanja: Humboldtova Univerza v Berlinu, Univerza Friedricha Schillerja v Jeni, Goethe-Institut v Berlinu, Univerza na Dunaju in L'École normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud v Parizu.

Raziskovalna področja

 • nemška književnost od konca 18. do prve polovice 20. stoletja, s posebnim poudarkom na novejši književnosti iz Avstrije
 • predmarčna književnost, književnost zgodovinske moderne in eksila
 • nemška regionalna književnost na Slovenskem in njeni mediji
 • literarna in kulturna zgodovina
 • sociološki in medkulturni vidiki književnosti: medkulturna hermenevtika in procesi idejnih, literarnih ter kulturnih transferjev

Članstvo v pomembnih inštitucijah, vodenje/članstvo v projektih

 • Thalia Germanica ─ znanstveni svet
 • Združenje za avstrijsko literaturo in kulturo (GfÖL) - znanstveni svet
 • Članstvo v uredniškem odboru v: »Interkulturalität in Sprache, Literatur und Bildung« (Univerzita Pardubice), »Germanistische Beiträge« (Universitatea Lucian Blaga din Sibiu) in »Proglas. Filologičesko spisanie« (Velikoturnovski Universitet Sv. Sv. Kiril i Metodii).
 • Članstvo v znanstvenem odboru v »Austriaca. Cahiers universitaires d'information sur l'Autriche« (Université de Rouen) in v „Wortfolge. Szyk Słów. Jahrbuch des Instituts für Germanische Philologie der Schlesischen Universität" (Uniwersytet Śląski w Katowicach).
 • Mednarodno združenje germanistov (IVG)
 • Avstrijsko združenje germanistov (ÖGG)
 • Združenje germanistov južne in jugovzhodne Evrope
 • Mednarodno združenje Stefana Zweiga
 • Mednarodno združenje Josepha Rotha
 • Združenje germanistov Bolgarije
 • Društvo Slovenija-Francija

Projekti

 • »Literatur der Wiener Moderne im Internet«, CEEPUS mreža A-05(1997-2003) ─ sodelavec 
 • »Hrvatsko-njemački kulturni transfer« 130-1301070-1062 (2006-2008), nacionalni projekt, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske ─ sodelavec
 • »Kulturelle Transfers in deutschsprachigen Regionalperiodika des Habsburgerreichs 1850-1918", mednarodni raziskovalni projekt v okviru mreže Österreich-Bibliotheken-im-Ausland (2008-2010), Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten der Republik Österreich ─ vodja
 • »Transfer in razvoj razsvetljenstva v plurikulturnih prostorih Alzacije in Kranjske (1760-1800): primer časopisja«, bilateralni slovensko-francoski projekt BI-FR/19-20-Proteus-006 (2019-2021) ─ vodja

Programske skupine

 • »Medkulturne literarnovedne študije« P6-0265 (2004-), ARRS
OBVESTILA ZAPOSLENEGA


OBVESTILA REFERATA
27. 1. 2016
Obvestilo izr. prof. dr. Matjaža Birka
25. 1. 2016
Izpitni rok izr. prof. dr. Matjaža Birka
20. 1. 2016
Obvestilo izr. prof. dr. Matjaža Birka

Starejša obvestila zaposlenega