Mobilni dostop | E-pošta - zaposleni | | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si
doc. dr. Melanija Larisa Fabčič
E-mail melanija.fabcic@um.si
Telefon +386 (0)2 22 93 609
Prostor: K 2.36
Govorilne ure: AIPS
Izpitni roki: AIPS
Bibliografija: COBISS
Znanstveno delo: ARRS

Znanstveni in akademski naziv

 • doktorica znanosti,
 • docentka za moderni nemški jezik

Življenjepis

 • 1990-1995: študij na Filozofski fakulteti Univerze Eötvös Lóránd v Budimpešti - smer nemški jezik in literatura
 • 1995: zagovor diplomskega dela »Ernst Jüngers frühe Kurzprosa: Das abenteuerliche Herz«, Filozofska fakulteta Univerze Eötvös Lóránd v Budimpešti 
 • 1997-2000: magistrski študij modernega nemškega jezika (stilistika) na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru
 • 2000: magistrsko delo »Ernst Jünger. Stilistische Forschungen«, PeF UM 
 • od leta 1997 redno zaposlena kot asistentka za moderni nemški jezik na Oddelku za germanistiko na Pedagoški fakulteti (od leta 2007 na Filozofski fakulteti) UM
 • 2000-2003: doktorski študij modernega nemškega jezika na PeF UM
 • 2003: doktorsko delo »Der Text als existenziale Kategorie - expliziert am Beispiel der Textsorte "autobiographisches Notat", PeF UM
 • od leta 2004 dalje redno zaposlena kot docentka za moderni nemški jezik na Pedagoški (od leta 2007 Filozofski) fakulteti UM

Raziskovalna področja

Moderni nemški jezik/germanistično jezikoslovje:

 • kognitivna in uporabna stilistika,
 • kognitivno besediloslovje,
 • kognitivna in kontrastivna frazeologija, 
 • oblikoslovje modernega nemškega jezika.

Članstvo v pomembnih inštitucijah, vodenje/članstvo v projektih

 • Evropsko združenje za frazeologijo (EUROPHRAS)
 • Pomurska akademsko znanstvena unija (PAZU) 
 • Društvo srednjeevropskih germanistov (MGV)
 • Društvo prekmurskih madžarskih znanstvenikov (MMTT)

Projekti

 • mednarodni (LLP K2 - Jeziki) projekt »SprichWort« (2008-2010)
 • projekt ARRS: Frazeologija nemškega jezika. Nemško-slovenski medkulturni in kontrastivni vidiki (2010 - 2013)
 • mednarodni (Socrates-Lingua) projekt »EPHRAS« (2004 - 2006), ki je leta 2006 prejel Evropsko jezikovno priznanje (European Language label) za najbolj inovativen projekt s področja učenja in poučevanja tujih jezikov v Sloveniji
 • nacionalni projekt »Besedoslovne lastnosti slovenskega jezika in narečij«

Udeležba na mednarodnih konferencah

 • EUROPHRAS 2008 (Helsinki)
 • EUROPHRAS 2006 (Veszprém)
 • 3. Kongress des MGV, 2010 (Dunaj)
 • EUROPHRAS 2005 (Strunjan)
 • Večjezična frazeologija in elektronsko učenje, 2006 (Maribor)

Drugo mednarodno sodelovanje

 • EMLex, Europäischer Master zur theoretischen und praktischen Lexikographie (http://www.emlex.phil.uni-erlangen.de/)
 • gostujoča predavateljica na univerzi v Sombotelu
OBVESTILA ZAPOSLENEGA


OBVESTILA REFERATA
26. 1. 2016
Govorilna ura doc. dr. Melanije Larise Fabčič
2. 10. 2015
Obvestilo doc. dr. Melanije Larise Fabčič
7. 9. 2015
Govorilne ure doc. dr. Melanije Larise Fabčič

Starejša obvestila zaposlenega