E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si
doc. dr. Teodor Petrič
E-mail teodor.petric@um.si
Telefon +386 (0)2 22 93 613
Prostor: K 2.33
Govorilne ure: AIPS
Izpitni roki: AIPS
Bibliografija: COBISS
Znanstveno delo: ARRS

Znanstveni in akademski naziv

 • doktor jezikoslovnih znanosti,
 • docent za nemški jezik.

Življenjepis

 • 1978-1984: študij Nemškega jezika s književnostjo (pod A) in Geografije (pod B) na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani ter študij Angleškega jezika s književnostjo (dodaten A predmet) na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
 • 1984: podelitev visokošolske diplome na Univerzi v Ljubljani; pridobljen naziv: profesor nemščine in geografije
 • 1986-1990: podiplomski (magistrski) študij nemškega jezika na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
 • 1988-1997: redno zaposlen kot asistent za moderni nemški jezik na Oddelku za germanistiko na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru
 • 1990: zagovor magistrske naloge Posamostaljenja v knjižni nemščini na Oddelku za germanske jezike in književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (19.7.1990); pridobljen naziv: magister nemškega jezikoslovja
 • 1992-1995: doktorski študij nemškega jezika na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
 • 1995: zagovor doktorske disertacije z naslovom Naklonski členki v nemščini; pridobljen naziv: doktor jezikoslovnih znanosti (20.10.1995)
 • 1997-2002: redno zaposlen kot docent za moderni nemški jezik na Pedagoški (od leta 2007 Filozofski) fakulteti Univerze v Mariboru
 • 2002-2013 redno zaposlen kot izredni profesor za moderni nemški jezik na Pedagoški (od leta 2007 Filozofski) fakulteti Univerze v Mariboru
 • od 2013 dalje redno zaposlen kot docent za moderni nemški jezik na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru

Raziskovalna področja

 • Moderni nemški jezik/germanistično jezikoslovje in prevodoslovje:
  • naravno jezikoslovje (glasoslovje, skladnja, besediloslovje),
  • usvajanje jezika (glasoslovje, oblikoslovje, skladnja, frazeologija),
  • protistavno jezikoslovje (glasoslovje, skladnja, pomenoslovje),
  • podnaslavljanje in izobraževalni informacijski sistemi.

Članstvo v pomembnih inštitucijah, vodenje/članstvo v projektih

 • Societas Linguistica Europaea (SLE)
 • International Association for the Study of Child Language (IASCL) 
 • Društvo prevajalcev Maribor (DPM)

Projekti

 • 1999-2001: Posebnosti zgodnjega učenja tujih jezikov - jezikoslovni pristop (J6-1260; 1.1.1999 - 30.6.2001; vodja: red. prof. dr. Karmen Teržan Kopecky)
 • 2000-2003: evropski znanstveni projekt Thematic Networks Project in the Area of Languages 2 (TNP2; vodja: Wolfgang Mackiewicz), v znanstveni komisiji o Novih učnih okoljih (New Learning environments; vodja komisije: Valère Meus).
 • 2004-2007: Slovenski prevodi nemških besedil v obdobju 1848-1918: jezikovni in kulturni vplivi (J6-6078; 1.7.2004 - 30.6.2007; vodja: red. prof. dr. Karmen Teržan Kopecky),
 • 2005-2008: Probabilistic Constraints in Language Production (financer: NSERC, the Natural Science and Engineering Research Council, Kanada; vodja: red. prof. dr. Joseph P. Stemberger, University of British Columbia, Vancouver, Kanada)
 • 2005-2008: First Language Acquisition in Zapotec and Slovene (financer: SSHRC, the Social Science and Humanities Research Council, Kanada; vodja: red. prof. dr. Joseph P. Stemberger, University of British Columbia, Vancouver, Kanada)
 • 2010-2013: Frazeologija nemškega jezika. Nemško-slovenski medkulturni in kontrastivni vidiki. ARRS; vodja: izr. prof. dr. Vida Jesenšek)
OBVESTILA ZAPOSLENEGA


OBVESTILA REFERATA
26. 1. 2016
Govorilna ura doc. dr. Teodorja Petriča
9. 12. 2015
Govorilna ura doc. dr. Teodorja Petriča
17. 9. 2015
Govorilna ura doc. dr. Teodorja Petriča

Starejša obvestila zaposlenega