Mobilni dostop | E-pošta | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si
izr. prof. dr. Darja Pavlič
E-mail darja.pavlic@um.si
Telefon +386 (0)2 22 93 627
Prostor: K 2.04
Govorilne ure: AIPS
Izpitni roki: AIPS
Bibliografija: COBISS
Znanstveno delo: ARRS
Darja Pavlič

Znanstveni in akademski naziv

  • doktorica jezikovnih znanosti,
  • docentka.

Življenjepis

  • Leto profesorske diplome: 1991, Filozofska fakulteta v Ljubljani, diplomirala iz primerjalne književnosti in sociologije kulture.
  • Leto in naslov magistrskega dela: 1996, magisterij iz literarnih znanosti.
  • Leto in naslov doktorskega dela: 2003, doktorica literarnih ved.

Izvolitve:

  • 2003 docentka za primerjalno književnost

Osrednje raziskovalno področje:

  • evropska in slovenska poezija,
  • literarna retorika in novejša literarna obdobja (romantika, simbolizem, modernizem).

Članstvo v pomembnih inštitucijah, vodenje/članstvo v projektih

  • glavna in odgovorna urednica revije Primerjalna književnost;
  • sodeluje v raziskovalni skupini Literarnozgodovinske, literarnoteoretične in metodološke raziskave (vodja dr. Darko Dolinar).

Monografija

Funkcije podobja v poeziji K. Koviča, D. Zajca in G. Strniše

Funkcije podobja v poeziji K. Koviča, D. Zajca in G. Strniše. Maribor, 2003. (Zora 22)

OBVESTILA REFERATA
22. 4. 2015
Teme diplomskih del za študente UN 4-letnega študijskega programa Oddelka za slovanske jezike in književnosti
9. 4. 2015
Obvestilo izr. prof. dr. Darje Pavlič
25. 3. 2015
Obvestilo izr. prof. dr. Darje Pavlič

Starejša obvestila zaposlenegaOBVESTILA ZAPOSLENEGA