E-pošta - zaposleni | | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si
izr. prof. dr. Dejan Kos
E-mail dejan.kos@um.si
Telefon +386 (0)2 22 93 614
Prostor: K 2.32
Govorilne ure: AIPS
Izpitni roki: AIPS
Bibliografija: COBISS
Znanstveno delo: ARRS

Znanstveni in akademski naziv

 • doktor znanosti,
 • izredni profesor za nemško književnost.

Življenjepis

 • 1985-1992: študij na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani - smer nemški jezik in književnost, primerjalna književnost in literarna teorija
 • 1991/1992: zagovor diplomskih del »Logično-poetološki traktat« in »Prvi odmevi in vplivi Friedricha Hölderlina na Slovenskem« (Prešernova nagrada), Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
 • 1992-95: magistrski študij nemške književnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani
 • od leta 1993 redno zaposlen kot asistent za nemško književnost na Oddelku za germanistiko na Pedagoški fakulteti UM
 • 1995: Magistrsko delo: »Literarnost in duhovnozgodovinska podlaga srednjevisokonemških mističnih besedil«, FF UL
 • 1995-98: doktorski študij nemške književnosti na FF UL
 • 1996: trimesečno raziskovalno delo na Inštitutu za empirično raziskovanje medijev in literature (LUMIS/MEFO), Univerza v Siegnu
 • 1998: doktorsko delo »Zasnova empirične literarne znanosti z vidika radikalnega konstruktivizma«, FF UL
 • od leta 2000 redno zaposlen kot docent za nemško književnost na Oddelku za germanistiko na Pedagoški fakulteti UM
 • od leta 2005 redno zaposlen kot izredni profesor za nemško književnost na Oddelku za germanistiko na Pedagoški fakulteti (od leta 2007 na Filozofski fakulteti) UM

Raziskovalna področja:

 • literarna zgodovina,
 • sistemska in medijska teorija književnosti,
 • empirična literarna znanost,
 • medkulturna komunikacija.

Članstvo v pomembnih inštitucijah, vodenje/članstvo v projektih

 • Slovensko društvo za primerjalno književnost
 • Mednarodno društvo za empirično literarno znanost (IGEL)
 • Mednarodno združenje germanistov (IVG)
 • Slavistično društvo Slovenije
OBVESTILA ZAPOSLENEGA


OBVESTILA REFERATA
23. 11. 2015
Obvestilo izr. prof. dr. Dejana Kosa
13. 5. 2015
Govorilna ura izr. prof. dr. Dejana Kosa
22. 4. 2015
Govorilna ura izr. prof. dr. Dejana Kosa

Starejša obvestila zaposlenega