E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si
izr. prof. dr. Saša Jazbec
E-mail sasa.jazbec@um.si
Telefon +386 (0)2 22 93 620
Prostor: K 2.26
Govorilne ure: AIPS
Izpitni roki: AIPS
Bibliografija: COBISS
Znanstveno delo: ARRS

Znanstveni in akademski naziv

 • doktorica znanosti,
 • izredna profesorica za didaktiko nemščine

Življenjepis

 • 1991-1996: študij na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru - smer razredni pouk
 • 1994: sočasni vpis na študij germanistike na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru. 
 • 1996: zagovor diplomskega dela na študiju razrednega pouka »Zgodnje usvajanje tujega jezika
 • 1999: zagovor diplomskega dela na študiju germanistike »Fremdsprachlicher Kinderliteraturunterricht«
 • 2000-2003: magistrski študij moderne nemške književnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani, 2000: magistrsko delo »Didaktika nemške mladinske književnosti v 20. stoletju«
 • od leta 2000 zaposlena kot asistentka za nemško književnost in didaktiko nemškega jezika in književnosti 
 • 2004-2008: doktorski študij moderne nemške književnosti na FF v Ljubljani
 • 2008: doktorsko delo: »Strategije branja književnih besedil v nemškem jeziku kot tujem jeziku » FF, UL 
 • od leta 2000 zaposlena na Filozofski fakulteti v Mariboru kot docentka za didaktiko nemškega jezika in književnosti.

Raziskovalna področja

Didaktika nemškega jezika in književnosti:

 • didaktika učenja in poučevanja tujega jezika (nemščine)
 • zgodnje učenje in CLIL,
 • branje besedil v tujem jeziku - nemščini, 
 • književna didaktika,
 • otroška in mladinska književnost.

Članstvo v pomembnih inštitucijah, vodenje/članstvo v projektih

 • Društvo učiteljev tujega jezika (SDUNJ)
 • Mednarodno društvo učiteljev nemščine (IDV)
 • Združenje germanistov jugovzhodne Evrope (SOEGV)
 • Bolgarsko združenje Germanistov

Projekti

 • mednarodni Lingua-Socrates projekt »CLILiG - »state of the art« und Entwicklungpotential in Europa (2005-2007). Odgovorni nosilec Dr. Kim Haataja, OPEKO, Tampere, Finska.
 • mednarodni projekt Evropske komisije (program Kultura 2000), avstrijskega ministrstva za kulturo, »Readme.cc - virtuelle Bibliothek« (2006-2009). Odgovorni nosilec: Walter Grond, p&s melk, Avstrija.
 • mednarodni projekt Evropske komisije in ESS »Surveylang« (2010). Odgovorni nosilec: Norman Verhelst (Belgija) in Neil Jones (Velika Britanija).
 • nacionalni projekt CRP »Proučevanje možnosti novih pristopov in analiza dilem pri uvajanju nejezikovnih vsebin v jezikovni pouk v srednjih šolah v Sloveniji« (2002-2005). Odgovorna nosilka: izr. prof. dr. Alja Lipavic Oštir.
 • nacionalni projekt »Partnerstvo fakultet in šol - Model 1: Učna praksa kot del programa začetnega izobraževanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju« (2005-2007). Pedagoška fakulteta UM. Odgovorna nosilka: izr. prof. dr. Karmen Kolenc Kolnik.
 • Nacionalni projekt: Frazeologija nemškega jezika. Nemškoslovenski medkulturni in kontrastivni vidiki AARS, J6-3601. Odgovorna nosilka prof. dr. Vida Jesenšek.
 • Nacionalni projekt ZRSŠ, Ministrstvo za šolstvo RS in Evropski socialni skladi »Uvajanje tujega jezika in medkulturnega/medjezikovnega uzaveščanja v prvo vzgojnoizobraževalno obdobje v OŠ« (2008 - 2011). Odgovorni nosilki projekta mag. Katica Pevec Semec (ZRSŠ) in doc. dr. Karmen Pižorn (PeF Ljubljana).
 • Mednarodni projekt ImTeaM4EU. NW-2014-1-DE03-KA200-001581 (1. 9. 2014 - 31. 8. 2017), Odgovorni nosilec projekta: Joachim Keferstein (Nemčija).
 • Mednarodni projekt Travelling between wor(l)ds, 2016 – 2019, Erasmus+ partner. Odgovorni nosilec projekta: Studio Gaus Berlin (Nemčija).
 • ŠIPK projekt: Tuji jezik nemščina - gradiva za učenje in poučevanje otrok in mladostnikov z disleksijo (TJN-GUPOMDIS): projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2018: [trajanje projekta 1. junij 2017-30. september 2017]. Maribor: Filozofska fakulteta, 2017. Koordinatorica projekta: dr. Saša Jazbec.
 • PKP projekt: Virtualna didaktična škatla (e-Didakla): po kreativni poti do znanja 2017-2020: [trajanje projekta 1. februar 2019-31]. Maribor: Filozofska fakulteta, 2019. Koordinatorica projekta: dr. Saša Jazbec.

Programska skupina: medkulturne literarnovedne študije, UL FF, P6-0265, 1.1.2014 - 31.12.2014

Članstvo v uredniških odborih

 • Filolog : časopis za jezik književnost i kulturu (2019). Banja Luka: Filološki fakultet, 2010-.
 • Schaurein : praxisorientierte Zeitschrift der slowenischen Deutschlehrer (2012-2019). Maribor: Slowenischer Deutschlehrerverband, 1994-.
 • Strani jezici : časopis za primijenjenu lingvistiku (2018). Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, Odjel za strane jezike: Školska knjiga, 1972-.
OBVESTILA ZAPOSLENEGA


OBVESTILA REFERATA
7. 12. 2015
Obvestilo doc. dr. Saše Jazbec
7. 4. 2015
Obvestilo doc. dr. Saše Jazbec
6. 3. 2015
Govorilne ure doc. dr. Saše Jazbec

Starejša obvestila zaposlenega