Mobilni dostop | E-pošta - zaposleni | | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si
red. prof. dr. Zlatka Cugmas
E-mail zlatka.cugmas@uni-mb.si

Poučevanje

  • Teorija navezanosti in njena aplikacija

 

Raziskovalni interesi

  • Razvoj navezanosti
  • Razvoj samopodobe
  • Vključenost staršev v nego, vzgojo in izobraževanje otrok
  • Finančna socializacija mladih v obdobju prehoda v odraslost

 

Aktualni projekti

  • Uporabna razvojna psihologija (program: P5-0062)

 

Publikacije

COBISS

CUGMAS, Zlatka, DIETNER, Simona. Navezanost rejencev na rejnike. Pedagoška obzorja : časopis za didaktiko in metodiko, ISSN 0353-1392, 2016, letn. 31, [št.] 3/4, str. 70-83.

CUGMAS, Zlatka. Relation between children's attachment to kindergarten teachers, personality characteristics and play activities. Early child development and care, ISSN 0300-4430, Oct. 2011, vol. 181, no. 9, str. 1271-1289.

CUGMAS, Zlatka. Narisal sem sonce zate : izbrana poglavja o razvoju otrokove navezanosti in samozaznave. Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva, 2003. 186 str.

 

OBVESTILA ZAPOSLENEGA


OBVESTILA REFERATA

Trenutno ni obvestil.