Mobilni dostop | E-pošta - zaposleni | | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si
izr. prof. dr. Rudi Klanjšek
E-mail rudi.klanjsek@um.si
Telefon +386 (0)2 22 93 699
Prostor: K 2.39
Govorilne ure: AIPS
Izpitni roki: AIPS
Rudi Klanjšek

Poučevanje

 • Obča sociologija I in II
 • Uvod v sociologijo (na študijskem programu Psihologija) 
 • Ekonomska sociologija
 • Modernizacija in globalizacija
 • Sociološki vidiki globalizacije 
 • Teorije kriminalitete in deviantnosti

Raziskovalni interesi

 • Neenakost
 • Globalizacija
 • Ekonomski razvoj
 • Deviantnost

Aktualni projekti

 • Mladina 2018 - mednarodna študija mladine (Financer: FES, Berlin)
 • INFORM - Closing the gap between formal and informal institutions in the Balkans. Horizon 2020 (H2020-INT-SOCIETY-2015, Financer: Evropska unija)
 • Life-Strategies and Strategies of Survival of Households and Individuals in South-East Europe in the Times of Crisis (Financer: Swiss National Foundation, SCOPES programme)

Publikacije

COBISS

KLANJŠEK, Rudi. Youth (un)employment and the economic situation of youth in South East Europe. V: HURRELMANN, Klaus (ur.), WEICHERT, Michael (ur.), FLERE, Sergej. Lost in democratic transition? : political challenges and perspectives for young people in South East Europe : results of representative surveys in eight countries. Sarajevo: Friedrich-Ebert-Stiftung. 2015, str. 105-145.

KLANJŠEK, Rudi, VAZSONYI, Alexander T., TREJOS-CASTILLO, Elizabeth. Religious orientation, low self-control, and deviance : Muslims, Catholics, Eastern Orthodox-, and "Bible Belt" Christians. Journal of adolescence, ISSN 0140-1971, 2012, vol. 35, iss. 3, str. 671-682.

KLANJŠEK, Rudi, FLERE, Sergej. Exit Yugoslavia : longing for mononational states or entrepreneurial manipulation?. Nationalities papers : the journal of nationalism and ethnicity, ISSN 0090-5992, sep. 2011, vol. 39, no. 5, str. 791-810.

 

OBVESTILA ZAPOSLENEGA


OBVESTILA REFERATA

Trenutno ni obvestil.