Mobilni dostop | E-pošta - zaposleni | | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si
asist. Ajda Demšar
E-mail ajda.demsar@icloud.com

Poučevanje

  • Osnove svetovanja in psihoterapije
  • Psihologija razvoja in učenja - PDP modul

Raziskovalni interesi

  • Motnje avtističnega spektra
  • Vpliv starševsko usmerjenih intervencij otrok z razvojnimi motnjami
  • Duševno zdravje mladostnikov

Publikacije

Frieze, I. H., Li, M., Drevenšek, P., Demšar, A., Mihelič, S., & Ogrinc, P. (2011). Psychological factors in migration and place attachment in Slovene students. Anthropos (Journal of Psychology, Philosophy & for Cooperation of Humanistic Studies), 3-4, 179-191.

Demšar, A. (2014). Najstniki z motnjo avtističnega spektra. Šolsko svetovalno delo (revija za svetovalne delavce v vrtcih, šolah in domovih), 18 (1/2), 51-62.

Demšar, A. Pomen pozitivne samopodobe, samospoštovanja in zdravega prehranjevanja v športu. V: SAMARDŽIJA PAVLETIČ, Mitija (ur.), SALECL, Jernej (ur.), SMRDU, Maja. Splošni strokovni priročnik Gimnastične zveze Slovenije. Ljubljana: Gimnastična zveza Slovenije. 2016, str. 55-63.

OBVESTILA ZAPOSLENEGA


OBVESTILA REFERATA

Trenutno ni obvestil.