Mobilni dostop | E-pošta - zaposleni | | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si
dr. Peter Janjušević spec.
E-mail peter.janjusevic@amis.net
Telefon +386 (0)1 583 75 00

Poučevanje

  • Uvod v klinično psihologijo

Raziskovalni interesi

  • Razvojna psihopatologija
  • Vedenjske motnje in nasilno vedenje pri otrocih in mladostnikih 
  • Evalvacija pristopov pomoči 

Aktualni projekti

  • Podpora šolskim svetovalnim delavcem in staršem na področju duševnega zdravja otrok in mladostnikov
  • Skrb za duševno zdravje otrok in mladostnikov v šolskem okolju 
  • Slovenska validacija vprašalnikov OCI, CATS, RCADS in CALIS 

Publikacije

Janjušević, P. (2016). Brezčutne/neobčutljive poteze, nasilno vedenje in delinkventnost. Anthropos : časopis za psihologijo in filozofijo ter za sodelovanje humanističnih ved, 48, 3/4, 69-90.
Janjušević, P. (2015). Intervencije pri otrocih in mladostnikih z brezčutnimi/ neobčutljivimi potezami. V: Pavlović, Z. (ur.). 60 let podpore pri vzgoji, učenju in odraščanju : zbornik strokovnega simpozija ob 60-letnici Svetovalnega centra. Ljubljana: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše.
Janjušević, P. (2013). Posebnosti psihološkega ocenjevanja otrok in mladostnikov. V: Masten, R. (ur.), Smrdu, Maja (ur.). Klinična psihologija. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete..

OBVESTILA ZAPOSLENEGA


OBVESTILA REFERATA

Trenutno ni obvestil.