Fokus FF – 2015

FOKUS FF temelji na kratkih in inovativnih predavanjih, v katerih izbrani predavatelji Filozofske fakultete UM, obravnavajo zanimive teme iz področja humanistike in družboslovja.

FOKUS FF temelji na kratkih in inovativnih predavanjih, v katerih izbrani predavatelji Filozofske fakultete UM,obravnavajo zanimive teme iz področja humanistike in družboslovja. Predavanja so bila posneta 7.1.2015, njihovi videoposnetki pa so dostopni tudi na spletnih portalih Youtube in Videolectures.

Sara Tement: Spremeniti sebe ali okolje? To je tu vprašanje.
Je docentka na oddelku za psihologijo v Mariboru, kamor se je vrnila po študiju v Ljubljani in na Dunaju. Pri raziskovalnem delu proučuje, kako ljudje delajo in kako delo združujejo z zasebnim življenjem. Še posebno jo zanima, zakaj nezdrava delovna okolja ne delujejo na vse enako in kako delovne pogoje izboljšati. Odgovori na omenjeni vprašanji so presenetljivi in se navezujejo tudi na druga življenjska področja.

Oglej si video

Vesna Vuk Godina: Moč družboslovne imaginacije
Je priznana antropologinja, sociologinja in publicistka, ter profesorica socialne in kulturne antropologije na Filozofski fakulteti v Mariboru. Uveljavila se je kot avtorica številnih strokovnih in poljudnih člankov in publikacij, kot kolumnistka pa piše tudi za številne slovenske časopise. Med drugim je izdala knjige »Socializacijska teorija Talcotta Parsonsa«, »Izbrana poglavja iz zgodovine antropoloških teorij« in »Havaji na papirju«.

Oglej si video

Aleš Maver: Sparta med filmom, stripom in zgodovino
Ker imam za skoraj vsa praktična opravila dve levi roki, sem se že zgodaj navdušil za najbolj živi kadaver med jeziki, se pravi, za latinščino. S slednjo sem si doslej zaslužil največ kruha, zadnja leta mladež mučim tudi z zgodovino starega veka. Pri tem me najbolj zanima razgibano obdobje pozne antike, v katerem je bilo vedno dovolj akcije in vznemirljivih preobratov. V prostem času se bistveno več, kot bi bilo zdravo, ubadam z volitvami in volilnimi sistemi. Spričo dejstva, da bi bil kot šofer huda grožnja varnosti sebe in drugih, med konjičke že dolgo štejem vožnjo z vlakom, čeprav imam progo Ljubljana – Maribor že pošteno v želodcu.

Oglej si video

Igor Žiberna: Precesija pomladišča (ali: še en razlog, zakaj horoskopi ne držijo)
Magistriral in doktoriral je s področja fizične geografije. Na Filozofski fakulteti predava Planetarno geografijo, Klimatogeografijo, Geomorfologijo, Geografske informacijske sisteme, Ekološko geografijo, Podnebne spremembe in še nekatere druge predmete. Je urednik Revije za geografijo. V prostem času se že več kot 30 let ukvarja z astronomijo. Od leta 2009 je predsednik Astronomskega društva Orion iz Maribora. Je organizator Dnevov astronomije, astronomskih raziskovalnih taborov in Srečanja slovenskih ljubiteljskih astronomov.

Oglej si video

Andreja Pignar Tomanič: Tolmačenje – okno v svet
Je lektorica za nemški jezik za področje prevodoslovja na Filozofski fakulteti UM. Njena strokovna področja so medkulturno posredovanje, strokovna komunikacija in prevajanje, ter simultano in konsekutivno tolmačenje. V okviru doktorskega študija na Institutu za teoretsko in uporabno prevodoslovje na Univerzi Karla in Franca v Gradcu proučuje prevajanje dram v slovenski jezik. V svoje pedagoško delo na fakulteti vključuje praktične izkušnje, ki jih ima kot sodna tolmačka Ministrstva za pravosodje RS za nemški jezik ter razpisna tolmačka Generalnega sekretariata vlade Republike Slovenije.

Oglej si video

Michelle Gadpaille: This is Your Mind on Literature
Michelle was lucky enough to study at Yale University in the United States, where she discovered that most good learning happens outside the classroom—no matter how good the classroom. She used to do research mostly about short fiction, but she eventually got better at reading long fiction and now studies primarily nineteenth-century Canadian writers of dreadfully dull stuff. Most recently, she published her research on pica and the neo-slavery novel in the article “Eating Dirt, Being Dirt: Backgrounds to the Story of Slavery”. You are invited to come along with Michelle on the literary journey from Shakespearean soliloquies, through the subtext of underwear, to slaves eating dirt—making meaning the whole way.

Oglej si video

Alja Lipavic Oštir: Kdo dela medvedje usluge pri pouku tujih jezikov?
Predavateljica nemškega jezika na Filozofski fakulteti UM in Filozofski fakulteti Univerze Cirila in Metoda v Trnavi na Slovaškem. Raziskovalka jezikovnih stikov, večjezičnosti in CLIL-a kot najuspešnejšega pristopa pri poučevanju tujih jezikov. Zagovarja stališče, da se mora pouk tujih jezikov kar najbolj približati naravnemu usvajanju jezikov. Verjame teoriji Stevena Pinkerja, da je jezik instinkt. In upa, da bo po Evropi končno nehalo strašiti prepričanje, da je človek po naravi enojezično bitje.

Oglej si video

Darja Pavlič: Kaj početi s telefonskim imenikom na samotnem otoku?
Je izredna profesorica na Oddelku za slovanske jezike in književnosti ter glavna in odgovorna urednica znanstvene revije Primerjalna književnost. Predava predmete s področja svetovne književnosti in literarne teorije, raziskovalno pa se največ ukvarja z moderno liriko in literarno retoriko. V zadnjem času jo vznemirjajo spoznanja kognitivne naratologije in njihova uporabnost za razumevanje lirike. Končno ve, zakaj jo je pri šestnajstih pritegnila Šalamunova pesem: »Videl sem Kitajca. / Strašen Kitajec.«

Oglej si video

Anja Pahor: Ali lahko izboljšam svoj spomin?
Mlada raziskovalka na oddelku za psihologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. V sklopu doktorskega študija iz Vedenjske in kognitivne nevroznanosti proučuje nevrofiziološke osnove delovnega spomina. Zanimanje za to temo jo spremlja že od prvostopenjskega študija v Veliki Britaniji in magistrskega študija na Nizozemskem. Predstavila bo kritični pogled na različne metode izboljševanja kapacitete delovnega spomina.

Oglej si video

Nenad Miščevič: O smislu življenja
Doktoriral je leta 1983 na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Zaposlen je bil na univerzi v Splitu, Filozofski fakulteti v Zadru, od leta 1993 je redni profesor na oddelku za filozofijo Filozofske fakultete v Mariboru in hkrati gostujoči profesor na Central European University v Budimpešti. V letih 1996-99 je bil predsednik Evropskega združenja za analitično filozofijo. Ukvarja se predvsem s filozofijo duha, epistemologijo in politično filozofijo. Je avtor del »John Langshaw Austin. Jezik kot dejavnost«, »Rationality and cognition«, »Nationalism and beyond«. Je tudi avtor učbenika »Filozofija za gimnazije«.

Oglej si video

Skip to content