Fokus FF – 2017

FOKUS FF temelji na kratkih in inovativnih predavanjih, v katerih izbrani predavatelji Filozofske fakultete UM, obravnavajo zanimive teme iz področja humanistike in družboslovja.

Predavanja so bila posneta 17.1.2017, njihovi videoposnetki pa so dostopni tudi na spletnem portalu Youtube.

Bojan Musil: Kaj nam selfiji povedo o nas?
Član oddelka za psihologijo v Mariboru, ki raziskovalno preučuje, kako socialni procesi vplivajo na duševne procese in vedenje posameznikov in kako povratno posamezniki (so)ustvarjajo socialni svet. Od nekdaj goji poseben odnos do vprašanj psihologije v navezavi do uporabe informacijskih tehnologij. Za namen predavanja je posnel svoj prvi pravi selfie, ki ga bo poskušal analizirati skozi perspektivo raziskav omenjenega pojava.

Oglej si video

Branislava Vičar: Medijska reprezentacija rjavega medveda kot nevarne vrste
Članica Oddelka za slovanske jezike in književnosti. Raziskovalno se ukvarja s preiskovanjem načinov, kako se z jezikom in drugimi komunikacijskimi sistemi (vizualnim, prostorskim …) oblikujejo in poustvarjajo vzorci neenakosti in družbene prevlade in kako se ti konstrukti predstavljajo kot samoumevna in naravno dana dejstva. Posebno pozornost namenja preučevanju družbeno-kulturnih in etičnih dimenzij v človeško-živalskih odnosih s kritične perspektive. V predavanju bo prikazala, kako mediji konstruirajo (relativno) prostoživeče živali kot legitimne tarče človeškega nasilja.

Oglej si video

Friderik Klampfer: O beguncih malo drugače ali kako s(m)o Butalci še v drugo pregnali Turke
Član Oddelka za filozofijo na mariborski Filozofski fakulteti, kjer predava etiko in socialno in politično filozofijo. V duhu razsvetljenstva verjame, da je mogoče pereča moralna in politična vprašanja in dileme našega časa razrešiti s pomočjo mišljenja oz. uporabo razuma. Filozofija igra pri tem pomembno vlogo, ker so v občutkih, na katere se ljudje zanašamo, ko vrednotimo družbeno dogajanje, in prispodobah, skozi prizmo katerih ga skušamo bolje razumeti, pogosto ponotranjeni iracionalni predsodki, stereotipi in avtomatizirane čustvene strategije. Ko se jih enkrat otresemo, bomo tudi svoj odnos do beguncev in migrantov, ki so lani zaman trkali na naša vrata, uzrli v novi, ne preveč laskavi podobi.

Oglej si video

Vesna Kondrič Horvat: Medkulturnost v književnosti
Profesorica za nemško književnost na Oddelku za germanistiko. Težišča njenega raziskovanja so: književnost 20. stoletja, švicarska književnost, medkulturna germanistika, germanistika kot kulturologija, literarno ustvarjanje žensk, didaktika književnosti, otroška in mladinska književnost, transkulturnost in ekokritika. Je ponosna Goričanka, rojena Štajercema v Prekmurju, kjer je tudi odraščala. Že dolgo živi razpeta med Ljubljano, Mariborom in Radenci in tudi sicer veliko in rada potuje. Medkulturnost, takšna ali drugačna, ji torej ni tuja, zato bo poskusila na kratko orisati, kako se ta odraža v književnosti in pogosto prerašča v transkulturnost ter razložiti kako Avstrijec postane slovenski pesnik.

Oglej si video

Tone Ravnikar: Deus vult – 1000 let star bojni klic
Član oddelka za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, ki je več kot 25 let preživel kot kustos v muzeju ter pri tem dobil znanje in izkušnje, ki so ga za vedno zaznamovale. Predmet njegovega zanimanja je predvsem t.i. visoki srednji vek na tleh zahodne in srednje Evrope; iz tega bazena pa bo črpal tudi misli za predavanje ter jih na koncu poskusil aktualizirati in »vsedanjiti«.

Oglej si video

Rudi Klanjšek: Prihodnost dela. In človeka.
Član oddelka za sociologijo v Mariboru, raziskovalec na Centru za preučevanje post-socialističnih družb, kolumnist časnika Finance, ki raziskovalno preučuje procese družbene spremembe. V okviru slednjega največ poudarka daje pojavom, ki jih je v družbeno realnost prinesla zadnja faza globalizacije. Tako se podrobneje posveča družbenim razsežnostim naraščajoče dohodkovne neenakosti, vprašanju erozije fizične in ekonomske varnosti, vprašanju okoljske degradacije ter vprašanju prihodnosti dela v luči avtomatizacije in razvoja umetne inteligence. Slednje bo tudi tema njegovega predavanja.

Oglej si video

Ana Vovk Korže: Narava je avtorica zelenih tehnologij
Članica oddelka za geografijo na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Strokovno se ukvarja s fizično geografijo, to je raziskavami zemlje, vode, vegetacije in s procesi v naravi, to so ekoremediacije, permakultura in agroekologija. Znanstvene rezultate po metodi učenja v naravi prenaša v prakso. Za potrebe razumevanja znanosti v praksi je ustanovila Učni poligon, ki deluje po principu zelenih tehnologij in kjer spremlja izume narave. Neverjetno je, da današnje sodobne tehnologije posnemajo delovanje narave, čeprav tega nihče ne napiše. V predavanjih bo predstavila interdisciplinarnost, po kateri deluje narava in ki je temelj geografskih ved.

Oglej si video

Jernej Kovač: Izzivi starševstva
Član oddelka za pedagogiko, ki v svojem znanstveno-raziskovalnem področju proučuje tematike povezane z vzgojo in izobraževanjem. Posebno pozornost posveča stresu, poklicni izgorelosti, superviziji ter dinamiki medosebnih odnosov, ki se vzpostavljajo znotraj vzgojno-izobraževalnega procesa. V kratki predstavitvi se bo osredotočil na čustveno dinamiko medosebnih odnosov, ki se vzpostavljajo med starši in otroki ter pomembno vplivajo na vzgojno-izobraževalni proces.

Oglej si video

Skip to content