Izpiti iz madžarskega jezika za pridobitev certifikata

Izpiti iz madžarskega jezika za pridobitev certifikata ECL Mednarodnega jezikovnega centra Univerze v Pécsu ‒ sedaj jih lahko opravljate tudi na Oddelku za madžarski jezik in književnost Filozofske fakultete Univerze v Mariboru!

Oddelek za madžarski jezik in književnost na Filozofski fakulteti UM je od januarja 2016 partner Mednarodnega jezikovnega centra Univerze v Pécsu in izvaja mednarodno uveljavljene izpite iz madžarskega jezika za pridobitev certifikata.

Izpiti Mednarodnega jezikovnega centra Univerze v Pécsu  za pridobitev certifikata ECL so uveljavljeni preizkusi znanja madžarskega jezika na različnih zahtevnostnih stopnjah, pridobljeni certifikati pa mednarodno veljavne in zaupanja vredne listine, s katerimi verodostojno dokazujete svoje znanje madžarskega jezika.

Z opravljenimi izpiti Mednarodnega jezikovnega centra Univerze v Pécsu za pridobitev certifikata ECL dokazujete znanje madžarščine na različnih zahtevnostnih stopnjah, kot jih določajo evropsko uveljavljeni in enotni opisi znanj za tuje jezike (od A1 do C2).

Na Filozofski fakulteti UM lahko pridobite certifikatne listine na šestih zahtevnostnih stopnjah glede na opise jezikovnih znanj po Skupnem evropskem jezikovnem okviru:

  • certifikat na stopnji A1,
  • certifikat na stopnji A2,
  • certifikat na stopnji B1,
  • certifikat na stopnji B2,
  • certifikat na stopnji C1,
  • certifikat na stopnji C2.

Na Oddelku za madžarski jezik FF UM vam bomo na posebnih konzultacijah brezplačno in individualno svetovali in pomagali pri izbiri primerne zahtevnostne stopnje ter vas podrobno seznanili z vsebinami in oblikami dela. Po želji boste lahko opravljali uvrstitveni test, ki vam bo olajšal izbiro primernega izpita.

Priporočamo, da se pred opravljanjem izpitov udeležite individualnega ustreznega pripravljalnega tečaja in se tako načrtno in natančno pripravite na opravljanje izpitov za pridobitev certifikata.

Izpit je sestavljen iz ustnega in pisnega preverjanja znanja in spretnosti sporazumevanja v madžarščini.

Izpiti se izvajajo po dogovoru.

Kontakt

Predstojnica Oddelka za madžarski jezik in književnost
Skip to content