Slovenski jezik in književnost – dvopredmetni – nepedagoški

Dvopredmetni študijski program druge stopnje

Aktualni študijski program

Študijski program, veljaven v študijskem letu 2021/2022

Študijski program za generacijo, vpisano v 1. letnik v študijskem letu 2021/2022

Študijski programi za pretekle generacije vpisa v 1. letnik

Študijski program, veljaven v študijskem letu 2020/2021

Študijski program, veljaven v študijskem letu 2019/2020

Študijski program, veljaven v študijskem letu 2019/2020

Študijski program, veljaven v študijskem letu 2018/2019

Študijski program, veljaven v študijskem letu 2017/2018

Študijski program, veljaven v študijskem letu 2016/2017

Študijski program, veljaven v študijskem letu 2015/2016

Študijski program, veljaven v študijskem letu 2014/2015

Študijski program, veljaven v študijskem letu 2013/2014

Študijski program, veljaven v študijskem letu 2012/2013