BOJAN MUSIL

dr. BOJAN MUSIL

Službeni telefon +386 (2) 22 93 638
Prostor

K 2.17

Govorilne ure SICRIS COBISS

Poučevanje

 • Zgodovina in metode psihologije
 • Socialna psihologija 1
 • Socialna psihologija 2
 • Medosebni odnosi in komunikacija
 • Aplikativna socialna psihologija
 • Vojaška psihologija
 • Magistrsko delo

Raziskovalni interesi

 • socialni procesi
 • psihologija in tehnologija
 • psihološka metodologija

Aktualni projekti

 • Živ? Živ! Raziskovanje in preprečevanje samomora (ARRS P3-0384)
 • Nevrofiziološko in kognitivno profiliranje vozniških sposobnosti (ARRS L2-8178)
 • PIKT.UM (PedagoškiIKTnaUM) (MIZŠ in Evropski socialni sklad)
 • Psihološki vidiki uporabe IKT
 • Časovne perspektive kot psihološki konstrukt
 • Upravljanje z mejami med delom in zasebnim življenjem in izgorelost: Preučevanje povezovalnih mehanizmov in robnih pogojev

Publikacije

MUSIL, Bojan. Sociokulturna psihologija (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 70). V Mariboru: Filozofska fakulteta, Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, 2010.

MUSIL, Bojan, PREGLEJ, Andrej, ROPERT, Tadevž, KLASINC, Lucia, ČUŠ BABIČ, Nenad. What Is seen Is who you are: are cues in selfie pictures related to personality characteristics?. Frontiers in psychology, 2017, letn. 8, art. 82, str. 1–13.

MUSIL, Bojan, PREGLEJ, Andrej. Šestdeset let spraševanja “Kdo sem jaz?”: analiza vprašalnika Twenty Statements Test (TST) = Sixty years of asking “Who am I?”: analysis of the Twenty Statements Test (TST). Psihološka obzorja: slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija, 2015, 24, str. 66–73.

Skip to content