KATJA KOŠIR

izr. prof. dr. KATJA KOŠIR

Službeni telefon +386 (2) 22 93 889
Prostor

2,40

Habilitacijski naziv

Izredni profesor

Predmetno področje

psihologija

Govorilne ure SICRIS COBISS

Poučevanje

 • Psihološko svetovanje v izobraževanju
 • Didaktika psihologije
 • Pedagoška psihologija 1
 • Pedagoška psihologija 2
 • Osnove pedagoške psihologije
 • Psihologija učenja in razvoj mladostnika

Raziskovalni interesi

 • psihosocialni dejavniki učne uspešnosti
 • profesionalni razvoj učiteljev
 • psihološko svetovanje v izobraževanju

Aktualni projekti

 • Živ?Živ! Raziskovanje in preprečevanje samomora (ARRS P3-0384)
 • Upravljanje z mejami med delom in zasebnim življenjem in izgorelost: Preučevanje povezovalnih mehanizmov in robnih pogojev
 • Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu (INOVUP)
 • Izobraževanje učiteljev kot dejavnik zagotavljanja kakovostnega vseživljenjskega učenja v učeči se družbi/v družbi hitrih družbeno-gospodarskih sprememb in negotove prihodnosti

Publikacije

KOŠIR, Katja, HORVAT, Marina, ARAM, Urška, JURINEC, Nina. Is being gifted always an advantage?: peer relations and self-concept of gifted students. High ability studies, 2016, letn. 27, št. 2, str. 129–148.

KOŠIR, Katja, TEMENT, Sara, LICARDO, Marta, HABE, Katarina. Two sides of the same coin?: the role of rumination and reflection in elementary school teachers’ classroom stress and burnout. Teaching and teacher education: an international journal of research and studies, 2015, letn. 47, str. 131–141.

KOŠIR, Katja, HORVAT, Marina, ARAM, Urška, JURINEC, Nina, TEMENT, Sara. Does being on Facebook make me (feel) accepted in the classroom? The relationships between early adolescents’ Facebook usage, classroom peer acceptance and self-concept. Computers in human behavior, 2016, letn. 62, str. 375–384.

Skip to content