Barbara Zakocs je prejemnica posebnega priznanja Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu

Diplomantka Oddelka za slovanske jezike in književnosti Barbara Zakocs je prejemnica posebnega priznanja Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Priznanje je prejela za magistrsko delo Besedje iz tematskega polja sadovnjak, vrt in polje v gornjeseniškem govoru, ki ga je izdelala pod mentorstvom red. prof. dr. Mihaele Koletnik.

Iskreno čestitamo!