Študentska društva in klubi

Študentke in študenti naše fakultete se organizirajo v različna društva, klube in sekcije, kjer sklepajo nova prijateljstva, bogatijo študijski proces, pripravljajo različne dogodke, okrogle mize, filmske večere, predstavitve knjig ipd. Pomembno je, da se društva, sekcije, klubi različnih oddelkov med seboj povezujejo, gradijo pristen interdisciplinarni odnos in pri tem dopolnjujejo in nadgrajujejo znanje. K sodelovanju in organizaciji velikokrat povabijo tudi profesorice in profesorje ter seveda domače in tuje strokovnjakinje in strokovnjake.

Študentska sekcija zgodovinskega društva Dr. Franca Kovačiča Maribor

O sekciji

Na Oddelku za zgodovino deluje študentska sekcija, ki je podmladek Zgodovinskega društva dr. Franca Kovačiča Maribor. Povezuje študentke in študente zgodovine ter jih uvaja v znanstveno delo, omogoča pa jim tudi udejstvovanje v obštudijskih dejavnostih. Med najbolj priljubljenimi so zanesljivo filmski večeri z debatami. Sekcija organizira tudi kvize, piknike in druga neformalna druženja. Izdaja Zgodovinski študentski časopis (ZŠČ), ki predstavlja hrbtenico študentskega ustvarjanja in ponuja možnost objave strokovnega prispevka.

Kje nas najdete?

Študentska sekcija Zgodovinskega društva dr. Franca Kovačiča Maribor

Društvo študentov psihologije Maribor

O društvu

Društvo študentov psihologije Maribor je prostovoljno, neprofitno in nepolitično združenje študentk in študentov psihologije v Mariboru. S svojimi skupinami deluje na območju celotne Slovenije. Zavzema se za povezovanje študentk in študentov psihologije, razvoj študija psihologije v Mariboru in vzpodbujanje izvedbe obštudijskih dejavnosti na družbeno koristen način. Naslavlja tudi problematike družbe in jih skuša približati širši javnosti, tako da jih vključuje v številne delavnice in predavanja. Glavni cilj društva je promocija psihologije kot znanosti in njenih dognanj, ozaveščanje o pomembnosti mentalnega zdravja in virih pomoči, kot tudi opravljanje preventivne dejavnosti na področju duševnega zdravja.

Društvo je bilo ustanovljeno 21. 12. 2009. V prvem letu delovanja se je znotraj društva izoblikovalo 8 skupin, danes pa jih v sklopu društva deluje že 14. V njihovem okviru študentke in študenti psihologije sodelujejo s številnimi institucijami ter opravljajo prostovoljno preventivno, kot tudi kurativno delo na različnih področjih duševnega zdravja. Skupine, delujoče v sklopu društva, so Čagatorji, Journalisti, Psihobum, PR.si, Dosjeji Ψ, Edukator, Kako si? Maribor, Edukator, Oh, ta ljubezen, Svetovalnica: Pogovori se s študentom psihologije, Cicibanove urice, Psihonirvana, Moving Borders Team in Pisana jesen. Leta 2016 je društvo vzpostavilo tudi spletno stran, kjer redno objavlja različne vsebine, tako da so te dostopne tudi širši javnosti. Društvo v študijskem letu 2020/2021 šteje okoli 130 članic in članov in je namenjeno tako študentkam in študentom psihologije kot tudi širši javnosti. Društvo je zelo aktivno, njegovo delovanje pa je vidno na različnih področjih. Z vsakim letom se razvija in raste ter trudi, da bi sklenilo nova sodelovanja.

Kje nas najdete?

Društvo študentov psihologije Maribor Društvo študentov psihologije Maribor - Facebook

Skupinam, aktivnim v okviru društva, lahko sledite na naslednjih povezavah:

Journalisti

Prosto dostopni članki revij Journalisti na Facebooku Journalisti na Instagramu

Mind The Mind

Mind the Mind na Facebooku Mind the Mind na Instagramu

Dosjeji Ψ

Dosjeji Ψ na Facebooku Dosjeji Ψ na Instagramu

Svetovalnica: Pogovori se s študentom psihologije

Svetovalnica: Pogovori se s študentom psihologije na Facebooku Svetovalnica: Pogovori se s študentom psihologije na Instagramu Svetovalnica: Pogovori se s študentom psihologije ‒ spletna stran

Projekt Oh, ta ljubezen

Projekt Oh, ta ljubezen na Facebooku Projekt Oh, ta ljubezen na Instagramu

Edukator

Edukator na Instagramu

Kako si?

Kako si? na Facebooku Kako si? na Instagramu

Pisana jesen

Pisana jesen na Facebooku Pisana jesen na Instagramu

Društvo mladih pedagogov Filozofske fakultete Univerze v Mariboru

O društvu

Društvo mladih pedagogov FF UM je bilo na pobudo treh študentov ustanovljeno marca 2019 in ima sedež na Filozofski fakulteti Maribor.

Študentke in študenti so si v okviru društva zadali ambiciozen načrt strokovnih aktivnosti. Namen društva je poleg druženja tudi organiziranje strokovnih srečanj, strokovnega izpopolnjevanje članic in članov, prostovoljnih dejavnosti itn.

Društvo si bo še naprej prizadevalo prispevati k razvoju pedagoške znanosti, razvijati sodelovanje z različnimi organizacijami oz. institucijami, ki se amatersko, strokovno ali znanstvenoraziskovalno ukvarjajo s pedagogiko in sorodnimi disciplinami, skrbeti za medsebojno povezovanje članic in članov itd.

Kje nas najdete?

Društvo mladih pedagogov Filozofske fakultete univerze v Mariboru

Društvo študentov geografije

O društvu

Društvo študentov geografije Maribor (DŠGM) je nastalo leta 2017. Od leta 2019 je vključeno v Zvezo geografov Slovenije. Dogodki oz. projekti, ki jih društvo organizira vsako leto, so GEO dan, različni natečaji (fotografski natečaj, izbor loga za majice …), rojstni dan društva, izdaja revije GEOum, strokovna predavanja in potopisni večeri. Med drugim organizira tudi mnoge neformalne dogodke, kot so druženja in pohodi ter enodnevni krajši izleti. Pri izvedbi dogodkov ali projektov sodelujejo vse članice in člani, ki si tega želijo.

DŠGM je tudi del Evropskega združenja študentov in mladih geografov – EGEA (European Geography Association – for Students and Young Geoographers). Evropsko združenje EGEA je nastalo leta 1987 in je namenjeno študentkam in študentom geografije ter mladim geografinjam in geografom, željnim novega znanja, potovanj ter spoznavanja drugih kultur. V ta namen se v okviru združenja EGEA skozi vse leto organizirajo razni kongresi, znanstveni seminarji, izobraževalni treningi, krajše izmenjave in drugi dogodki široko po Evropi. EGEA Maribor je bila sicer ustanovljena že leta 2007, vendar je bila zaradi nedejavnosti primorana zapreti svoja vrata. Leta 2017 pa so se študentke in študenti geografije odločili za ponovni zagon EGEA Maribor. Do danes so sodelovali že na mnogih kongresih in srečanjih široko po Evropi.

Kje nas najdete?

Društvo študentov geografije

English Club

O klubu

English Club Maribor is a community where English language and literature nerds can come together to create fun, interesting and educational events. It’s a space where students have the chance to gush about their favourite authors and work with foreign students and professors. Though, it’s mostly just us geeking out about English-related stuff, to be honest.

Kje nas najdete?

English Club

Društvo študentov umetnostne zgodovine Maribor SocietArs (Društvo SocietArs)

O klubu

Društvo študentov umetnostne zgodovine Maribor SocietArs (Društvo SocietArs) je združenje pretežno študentov umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti Maribor, kjer imamo svoj sedež. Združuje nas ljubezen do umetnosti in preučevanja le-te, tesno pa smo povezani tudi z oddelkom za umetnostno zgodovino. Cilji društva so razširjanje znanja o umetnostni zgodovini, prirejanje raznih aktivnosti, kot so umetnostnozgodovinski pikniki, kvizi, filmski večeri, ogledi razstav, pomoč pri organizaciji oddelčnih dogodkov ipd. Članstvo je prostovoljno in dostopno vsem študentom z veljavnim potrdilom o vpisu, ki jih tematika in aktivnosti društva zanimajo. Vabljeni, da nam sledite na družbenih omrežjih in spremljate naš napredek:

Skip to content