POMEMBNO OBVESTILO!

Gradivo lahko rezervirate/naročate elektronsko (Moja knjižnica, mCOBISS), vračate in prevzemate osebno – brezstično (uporabnik vrne ali prevzame gradivo varno na prevzemnem mestu) ali gradivo vračate po klasični pošti.

Rezervirano/naročeno gradivo bomo na željo uporabnika ob torkih in četrtkih po klasični pošti pošiljali tudi na dom.

Spremljajte spletno stran Miklošičeve knjižnice – FPNM.

Ostanite zdravi.

Izposoja gradiva je mogoča s študentsko ali knjižnično izkaznico oz. veljavnim osebnim dokumentom.

1. IZPOSOJA NA DOM

Rok izposoje je en mesec, če ni določeno drugače.

Izposojo gradiva je mogoče podaljšati pred iztekom roka s pomočjo storitve »Moja knjižnica« ali po telefonu. Za študentke in študente načeloma velja omejitev 10 izposojenih enot.

Prevzem rezerviranega gradiva za drugo osebo je mogoč s pooblastilom. Obrazec se nahaja na spletni strani Miklošičeve knjižnice – FPNM.

Na voljo sta storitvi COBISS+ in mCOBISS.SI.

Če izposojenega gradiva ne vrnete pravočasno, se zaračuna opomin po veljavnem ceniku storitev Univerze v Mariboru za vsako enoto posebej.

2. ČITALNIŠKA IZPOSOJA

Določene vrste gradiva (revije, neknjižno gradivo, diplomska, magistrska in doktorska dela ter knjige z oznako »ZA ČITALNICO«) so dostopne samo za uporabo v čitalnici oz. za fotokopiranje, vendar jih je treba vrniti v istem dnevu (15 minut pred zaprtjem knjižnice).

Če čitalniško izposojenega gradiva ne vrnete pravočasno, se zaračuna dnevna zamudnina.

3. Zaključek študija

Ob zaključku študija študentje v referat oddajo potrdilo o vrnitvi knjig.

Prošnjo za Potrdilo iz Miklošičeve knjižnice – FPNM o vrnitvi knjig pošljete na eektronski naslov knjiznica.mkmb@um.si.

V sporočilu navedete ime, priimek, ID številko ali vpisno številko in fakulteto ter oddelek, na katerem zaključujete študij.

Gradivo

Pomembne povezave

COBISS+ Moja spletna knjižnica COBISS Elektronski viri UKM
Skip to content