POMEMBNO OBVESTILO!

Gradivo lahko rezervirate/naročate elektronsko (Moja knjižnica, mCOBISS), vračate in prevzemate osebno – brezstično (uporabnik vrne ali prevzame gradivo varno na prevzemnem mestu) ali gradivo vračate po klasični pošti.

Rezervirano/naročeno gradivo bomo na željo uporabnika ob torkih in četrtkih po klasični pošti pošiljali tudi na dom.

Spremljajte spletno stran Miklošičeve knjižnice – FPNM.

Ostanite zdravi.

Izposoja gradiva je mogoča s študentsko ali knjižnično izkaznico oz. veljavnim osebnim dokumentom.

1. IZPOSOJA NA DOM

Rok izposoje je en mesec, če ni določeno drugače (7 dni ali 14 dni).

Izposojo gradiva je mogoče podaljšati pred iztekom roka s pomočjo storitve »Moja knjižnica« ali po telefonu. Za študentke in študente načeloma velja omejitev 10 izposojenih enot.

Prevzem rezerviranega gradiva za drugo osebo je mogoč s pooblastilom. Obrazec se nahaja na spletni strani Miklošičeve knjižnice – FPNM.

Na voljo sta storitvi COBISS+ in mCOBISS.

Če izposojenega gradiva ne vrnete pravočasno, se zaračuna opomin po veljavnem ceniku storitev Univerze v Mariboru za vsako enoto posebej.

2. ČITALNIŠKA IZPOSOJA

Določene vrste gradiva (revije, neknjižno gradivo, diplomska, magistrska in doktorska dela ter knjige z oznako »ZA ČITALNICO«) so dostopne samo za uporabo v čitalnici oz. za fotokopiranje, vendar jih je treba vrniti v istem dnevu (15 minut pred zaprtjem knjižnice).

Če čitalniško izposojenega gradiva ne vrnete pravočasno, se zaračuna dnevna zamudnina.

Gradivo

Pomembne povezave

COBISS+ Moja spletna knjižnica COBISS Elektronski viri UKM
Skip to content